EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Medicinska skrb na brodovima

Medicinska skrb na brodovima

Brodovi namijenjeni plovidbi na moru radna su mjesta koja, zbog zemljopisne izoliranosti, predstavljaju rizik sigurnosti i zdravlju radnika na brodu. Brodovi moraju imati odgovarajuću opremu koja se redovito provjerava kako bi radnici mogli dobiti potrebnu medicinsku skrb na moru.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 92/29/EEZ od 31. ožujka 1992. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima

SAŽETAK

Brodovi namijenjeni plovidbi na moru radna su mjesta koja, zbog zemljopisne izoliranosti, predstavljaju rizik sigurnosti i zdravlju radnika na brodu. Brodovi moraju imati odgovarajuću opremu koja se redovito provjerava kako bi radnici mogli dobiti potrebnu medicinsku skrb na moru.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Nastoji osigurati postojanje minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih sustava u cilju poboljšanja medicinske skrbi na brodovima.

KLJUČNE TOČKE

Svaka zemlja EU-a mora osigurati da brodovi registrirani u toj zemlji ili koji plove pod njezinom zastavom imaju medicinske zalihe. Detaljni uvjeti ovise o kategoriji broda, a detalji su navedeni u prilozima Direktivi. Dodatno:

  • Svako plovilo mora posjedovati vodootpornu kutiju s lijekovima za svaki od čamaca za spašavanje.
  • Svaki brod čija težina prelazi 500 bruto tona s posadom od 15 ili više ljudi te koji plovi duže od tri dana, mora imati odgovarajuću brodsku bolnicu u kojoj se može pružati medicinska skrb.
  • Na svakom brodu koji ima posadu od 100 ili više ljudi te koji je namijenjen za međunarodnu plovidbu u trajanju duljem od tri dana mora biti prisutan liječnik.

Svaki brod koji prevozi opasne tvari mora posjedovati odgovarajuće antidote. Trajekti moraju u svakom slučaju posjedovati minimum antidota (kako su navedeni u Prilogu II.) u slučaju da prijevoz opasnih tvari nije poznat unaprijed, osim na redovnoj liniji na kojoj predviđena plovidba traje manje od dva sata. Svi dostupni antidoti moraju biti navedeni u kontrolnom popisu.

Vlasnik je odgovoran za osiguravanje medicinskih zaliha. Kapetan ili predstavnik na kojega prenese ovlasti odgovoran je za upravljanje medicinskim zalihama koje moraju biti u dobrom stanju i popunjavati se sustavno na isključivi trošak vlasnika.

Uz medicinske zalihe moraju biti priložene upute za njihovu uporabu, uključujući upute za uporabu potrebnih antidota.

Profesionalna pomorska izobrazba mora uključivati mjere hitne medicinske pomoći u slučaju nezgode ili u vrlo hitnom medicinskom slučaju. Kapetan ili radnik na kojega kapetan prenese ovlasti, a koji je odgovoran za medicinske zalihe, najmanje svakih pet godina mora proći posebno osposobljavanje.

Potrebno je odrediti centre koji će radnicima osigurati besplatne liječničke savjete putem radija, uključujući savjete liječnika koji su osposobljeni za rad u posebnim uvjetima koji vladaju na brodu.

Zemlje EU-a moraju osigurati provedbu godišnjih pregleda za provjeru da su medicinske zalihe u skladu s Direktivom.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 10. travnja 1992.

POZADINA

Nakon epidemije bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je:

Komunikacija Komisije Smjernice za zaštitu zdravlja, repatrijaciju i putne aranžmane pomoraca, putnika i drugih osoba na brodovima

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 92/29/EEZ

10.4.1994.

31.12.1994.

SL L 113, 30.4.1992., str. 19.-36.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1882/2003

20.11.2003.

-

SL L 284, 31.10.2003., str. 1.-53.

Direktiva 2007/30/EZ

28.6.2007.

31.12.2012.

SL L 165, 27.6.2007., str. 21.-24.

Uredba (EZ) br. 1137/2008

11.12.2008.

-

SL L 311, 21.11.2008., str. 1.-54.

Sukcesivne izmjene, dopune i promjene 92/29/EEZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 08.05.2020

Top