EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uporaba osobne zaštitne opreme

Uporaba osobne zaštitne opreme

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 89/656/EEZ – minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za uporabu osobne zaštitne opreme koju upotrebljavaju radnici

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se utvrđuju minimalni zahtjevi za procjenu, izbor i ispravnu uporabu osobne zaštitne opreme (OZO)* na radu. Prioritet se mora dati kolektivnim sigurnosnim mjerama.

KLJUČNE TOČKE

Obveze poslodavaca

OZO mora biti u skladu s relevantnim pravilima EU-a o izvedbi i proizvodnji u pogledu zdravlja i sigurnosti (vidjeti Uredbu (EU) 2016/425 – Osiguranje sigurne osobne zaštitne opreme za korisnike) i s uvjetima utvrđenima u ovoj direktivi. Poslodavac mora osigurati odgovarajuću opremu besplatno i osigurati da je u ispravnom radnom i higijenskom stanju.

Procjena OZO-a

Prije odabira OZO-a, poslodavac je dužan procijeniti u kojoj mjeri on ispunjava uvjete utvrđene u Direktivi. To uključuje analizu rizika koji se ne mogu izbjeći drugim sredstvima, kao i definiciju i usporedbu potrebnih značajki opreme.

Pravila za uporabu

Zemlje EU-a moraju uvesti opća pravila za uporabu OZO-a i/ili obuhvatiti slučajeve i situacije u kojima poslodavac mora osigurati takvu opremu. Potrebno je prethodno savjetovanje s organizacijama poslodavaca i radnika. Prilozi Direktivi sadržavaju podatke za sastavljanje tih pravila:

  • primjer tablice s pregledom rizika (Prilog I.)
  • netaksativan popis OZO-a (Prilog II.)
  • netaksativan popis aktivnosti koje zahtijevaju uporabu OZO-a (Prilog III.)

Obavješćivanje, savjetovanje i sudjelovanje radnika

Radnici moraju biti obaviješteni o svim mjerama koje treba poduzeti. Savjetovanje i sudjelovanje moraju se voditi o pitanjima koja su obuhvaćena ovom direktivom.

Kako se zahtijeva Direktivom 89/391/EEZ, Europska komisija, kojoj pomaže odbor sastavljen od predstavnika iz zemalja EU-a, mora donijeti tehničke prilagodbe prilogâ.

Izvješće o ocjeni

Izvješće o praktičnoj provedbi Direktive objavljeno je 2017.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 12. prosinca 1989. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 31. prosinca 1992.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Osobna zaštitna oprema (OZO): oprema projektirana i proizvedena da je pojedinac nosi ili drži u svrhu zaštite od jedne ili više opasnosti za njegovo zdravlje ili sigurnost. Iz definicije je isključen određen broj predmeta, kao što je oprema kojom se koriste hitne i spasilačke službe, oprema za samoobranu ili sredstvo za zastrašivanje. Takva oprema mora se upotrebljavati kad se postojeći rizici ne mogu dovoljno ograničiti tehničkim sredstvima kolektivne zaštite ili postupcima organizacije rada.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 393, 30.12.1989., str. 18.–28.)

Sukcesivne izmjene Direktive 89/656/EEZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.–8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 26.11.2018

Top