EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agencija EU-a za sigurnost i zdravlje na radu

This summary has been archived and will not be updated. See 'Agencija EU-a za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)' for an updated information about the subject.

Agencija EU-a za sigurnost i zdravlje na radu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 2062/94 – Agencija EU-a za sigurnost i zdravlje na radu

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

Njome se uspostavlja Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu kako bi se tijelima EU-a, zemljama EU-a i zainteresiranim stranama u području omogućile tehničke, znanstvene i gospodarske informacije.

KLJUČNE TOČKE

Uloga

Uloga Agencije uključuje:

 • prikupljanje i analiziranje tehničkih, znanstvenih i gospodarskih informacija o:
  • zdravlju i sigurnosti na radu u zemljama EU-a i njihovu prenošenju tijelima EU-a, ostalim zemljama EU-a i zainteresiranim stranama;
  • istraživanju sigurnosti i zdravlja na radu te širenju rezultata istraživanja;
 • pružanje tehničkih, znanstvenih i gospodarskih informacija o metodama i alatima za provedbu preventivnih aktivnosti, posebice za mala i srednja poduzeća, te utvrđivanje dobrih praksi;
 • promicanje i podržavanje suradnje i razmjene informacija i iskustava među zemljama EU-a, uključujući informacije o programima osposobljavanja;
 • usklađivanje mreže za informacije u suradnji sa zemljama EU-a, što uključuje nacionalna i međunarodna tijela i organizacije, kao i tijela i organizacije EU-a (kao što je Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta) koje pružaju ovu vrstu informacija i usluga;
 • prikupljanje i stavljanje na raspolaganje informacija o pitanjima sigurnosti i zdravlja zemljama koje nisu članice EU-a te međunarodnim organizacijama, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO), Međunarodnu organizaciju rada (ILO), Panameričku zdravstvenu organizaciju (PAHO), Međunarodnu pomorsku organizciju (IMO).

Struktura

 • Upravljačka struktura sastoji se od upravnog odbora, uprave i direktora.
 • Upravni odbor sastoji se od :
  • 1 člana koji predstavlja vladu svake zemlje EU-a;
  • 1 člana koji predstavlja organizacije poslodavaca iz svake zemlje EU-a;
  • 1 člana koji predstavlja organizacije zaposlenika iz svake zemlje EU-a;
  • triju članova koji predstavljaju Europsku komisiju;
 • Sjedište Agencije nalazi se u Bilbau u Španjolskoj.

Strategija

Agencija objavljuje godišnje programske dokumente koji se temelje na šestogodišnjoj zajedničkoj strategiji. Strategija 2014.–2020. ima šest prioritetnih područja s naglaskom na umrežavanje, a usklađena je sa Strateškim okvirom EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu 2014.–2020.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 9. rujna 1994.

POZADINA

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (SL L 216, 20.8.1994., str. 1.–7.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) 2062/94 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014.–2020. (COM(2014) 332 završna verzija od 6.6.2014.)

Posljednje ažuriranje 05.12.2016

Top