EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cjeloživotno učenje – ključne kompetencije

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Preporuka 2006/962/EZ o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje

KOJI JE CILJ OVE PREPORUKE?

Preporukom se vlade EU-a pozivaju da učine podučavanje i učenje ključnih kompetencija dijelom svojih strategija za cjeloživotno učenje. Preporuka prepoznaje osam ključnih kompetencija koje su temeljne za svakog pojedinca u društvu temeljenom na znanju.

KLJUČNE TOČKE

 • Osam ključnih kompetencija jesu:
 • 1.

  komuniciranje na materinskom jeziku: sposobnost izražavanja i tumačenja koncepata, misli, osjećaja, činjenica i mišljenja usmenim i pismenim putem;

 • 2.

  komuniciranje na stranom jeziku: kao što je prethodno i navedeno, ali uključuje i vještine posredovanja (tj. sažimanje, parafraziranje, tumačenje ili prevođenje) i međukulturnog razumijevanja;

 • 3.

  matematička, znanstvena i tehnološka kompetencija: dobra ovladanost matematičkom pismenošću, razumijevanje prirodnog svijeta i sposobnost primjene znanja i tehnologije pretpostavljenim ljudskim potrebama (poput medicine, prijevoza ili komunikacije);

 • 4.

  digitalna kompetencija: sigurna i kritična uporaba informacija i komunikacijskih tehnologija za rad, rekreaciju i komunikaciju;

 • 5.

  učenje kako učiti: sposobnost učinkovitog upravljanja vlastitim učenjem, samostalno ili u skupini;

 • 6.

  socijalne i građanske kompetencije: sposobnost učinkovitog i konstruktivnog sudjelovanja u vlastitom društvenom i radnom životu te uključivanje u aktivno i demokratsko sudjelovanje, posebice u sve raznolikijim društvima;

 • 7.

  osjećaj za inicijativu i poduzetništvo: sposobnost pretvaranja ideja u aktivnosti kroz kreativnost, inovacije i poduzimanje rizika, kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima;

 • 8.

  kulturna svijest i izražavanje sposobnost da se cijeni kreativna važnost ideja, iskustava i osjećaja u medijima poput glazbe, književnosti i vizualnih i izvedbenih umjetnosti.

 • Europska komisija:
  • doprinosi nacionalnim naporima za razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja;
  • primjenjuje osam ključnih kompetencija kako bi potaknula zajedničko učenje i razmjenu dobrih praksi;
  • promiče širu primjenu osam ključnih kompetencija u povezanim politikama EU-a;
  • svake dvije godine izvješćuje o napretku.
 • EU je 2009. godine prihvatio novi strateški program za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) do 2020. On je zamijenio raniji ET 2010. Njime se prepoznala potreba da cjeloživotno obrazovanje i mobilnost trebaju postati stvarnost, dok bi obrazovni sustav i sustav strukovnog osposobljavanja trebali bolje reagirati na promjenu i na vanjski svijet.
 • Godine 2014. Erasmus+ preuzeo je program cjeloživotnog obrazovanja i šest drugih, ranije odvojenih, programa obrazovanja, osposobljavanja i programa mladih.

POZADINA

U sve globaliziranijem svijetu pojedincima je potreban širok raspon vještina kako bi se prilagodili i napredovali u okolini koja se brzo mijenja. Izvorni program cjeloživotnog obrazovanja oblikovan je kako bi ljudima ponudio mogućnosti učenja u bilo kojem životnom razdoblju.

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Preporuka 2006/962/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (SL L 394, 30.12.2006., str. 10.–18.).

Posljednje ažuriranje 10.10.2016

Top