Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bolonjski proces: uspostava europskog prostora visokog obrazovanja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bolonjski proces: uspostava europskog prostora visokog obrazovanja

Bolonjski proces, koji je pokrenut Bolonjskom deklaracijom (1999.) i koji se ocjenjuje svake 3 godine na Ministarskim konferencijama, ima za cilj uvođenje bolje usporedivosti, usklađenosti i dosljednosti u sustavu europskog visokog obrazovanja.

DOKUMENT

Bolonjska deklaracija od 19. lipnja 1999. - Zajednička deklaracija europskih ministara obrazovanja (nije objavljena u Službenom listu).

SAŽETAK

Bolonjski proces, koji je pokrenut Bolonjskom deklaracijom (1999.) i koji se ocjenjuje svake 3 godine na Ministarskim konferencijama, ima za cilj uvođenje bolje usporedivosti, usklađenosti i dosljednosti u sustavu europskog visokog obrazovanja.

KLJUČNE TOČKE

  • Svrha mu je stvoriti sustav lako prepoznatljivih i usporedivih akademskih stupnjeva; promovirati mobilnost studenata, nastavnika i znanstvenika; te osigurati visokokvalitetno učenje i nastavu.
  • Ključna područja usredotočenosti u procesu uključuju cjeloživotno učenje, mogućnost zapošljavanja, financiranje, strukture stupnjeva, međunarodnu otvorenost, prikupljanje podataka i osiguranje kvalitete.
  • Primarni cilj tijekom prvih 10 godina procesa bio je uspostaviti Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA), koji je pokrenut 2010. Budimpeštansko-bečkom deklaracijom. U narednom desetljeću ciljevi će biti fokusirani na konsolidaciju EHEA-e.
  • Taj proces trenutačno se provodi u 48 zemalja, koje, uz Europsku komisiju, sačinjavaju članice Bolonjskog procesa.
  • Taj proces se ne nameće nacionalnim vladama ili sveučilištima. Umjesto toga, to je međuvladin, dobrovoljni pothvat svake zemlje potpisnice u svrhu reformiranja svog obrazovnog sustava.
  • Bolonjski proces predstavlja uspjeh bez presedana u regionalnoj prekograničnoj suradnji u visokom obrazovanju i privlači pozornost i drugih dijelova svijeta. Za jačanje tog procesa naglasak je na uspostavi dijaloga s globalnim partnerima. Vijeće tu točku naglašava i u svojim zaključcima iz 2014. o globalnoj dimenziji europskog visokog obrazovanja.
  • Najnovija ministarska konferencija održana je u Jerevanu, u Armeniji, 14.-15. svibnja 2015. Sljedeća ministarska konferencija planira se održati u Francuskoj 2018.

POZADINA

Zemlje potpisnice Europske kulturne konvencije (1954.) prihvatljive su za članstvo u EHEA-i, pod uvjetom da objave svoju nakanu uključivanja ciljeva Bolonjskog procesa u svoj vlastiti sustav visokog obrazovanja. One bi također trebale pružiti informacije o tome kako će provoditi načela i ciljeve.

Bolonjski proces sukladan je s ciljevima okvira za obrazovanje i usavršavanje EU-a i njegove Strategije Europa 2020. za rast i radna mjesta.

Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici EHEA-e.

VEZANI DOKUMENTI

Europski prostor visokog obrazovanja u 2015.: Bolonjski proces - Provedbeno izvješće

Zaključci Vijeća o globalnoj dimenziji europskog visokog obrazovanja (SL C 28 od 31.1.2014., str. 2.-5.).

Posljednje ažuriranje 23.07.2015

Top