Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Promicanje višejezičnosti u EU-u

Promicanje višejezičnosti u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija (COM(2005) 596 final) – Nova okvirna strategija za višejezičnost

KOJI JE CILJ OVE KOMUNIKACIJE?

Komunikacija donosi glavne crte strategije Europske Komisije za promicanje višejezičnosti u Europskoj uniji (EU) i predlaže niz konkretnih mjera.

KLJUČNE TOČKE

Višejezičnost se odnosi i na sposobnost osobe da koristi nekoliko jezika i na supostojanje različitih jezičnih zajednica na jednom zemljopisnom području.

Politika Komisije o višejezičnosti ima tri cilja:

 • poticati učenje jezika i promicati jezičnu raznolikost u društvu;
 • promicati višejezično gospodarstvo;
 • omogućiti građanima pristup informacijama o EU-u na njihovim jezicima.

Komunikacija donosi različite načine promicanja učenja jezika i jezične raznolikosti, uključujući:

Komisija traži od zemalja EU-a da:

Višejezično gospodarstvo

Komisija predlaže sljedeće u svrhu razvoja višejezičnog gospodarstva:

 • proučavanje utjecaja manjka jezičnih vještina na gospodarstvo EU-a;
 • proučavanje potencijala za češću uporabu titlova na video sadržajima za promicanje učenja jezika;
 • promicanje međuagencijske baze podataka za razmjenu termina vezanih uz EU (IATE);
 • organiziranje sveučilišnih konferencija o osposobljavanju prevoditelja;
 • poduzimanje inicijative da se multimedijalne izvore učini jednostavnijima za uporabu;
 • koordiniranje rada istraživača koji se bave jezičnim tehnologijama ljudi, strojnim prevođenjem i rječničkim resursima.

Prevođenje i tumačenje

 • Pojačana uporaba strojnog prevođenja ističe važnost ljudskog elementa u stvaranju kvalitete prijevoda i razvoj elemenata poput Standarda europske kvalitete za prevoditeljske usluge.
 • Potražnja za tumačima se povećava, posebice u međunarodnim organizacijama. Podržavajući zajednice useljenika u njihovim službenim poslovima, oni također doprinose zaštiti ljudskih i demokratskih prava.

Višejezičnost i građani EU-a

Komisija provodi niz višejezičnih inicijativa kojima pomaže građanima da razumiju svoja prava i način na koji europsko zakonodavstvo utječe na njih. Prijedlozi Komisije su:

 • osigurati da svi njezini odjeli dosljedno primjenjuju politiku višejezičnosti;
 • nastaviti njegovati višejezičnost na njezinoj internetskoj stranici (Europa) i u njezinim publikacijama;
 • pokrenuti Jezični portal o Europi;
 • organizirati seminare o višejezičnosti;
 • nastaviti nuditi stipendije i pomoć sveučilištima u podučavanju u svrhu tumačenja na konferencijama, alata za učenje na daljinu, stipendija i posjeta;
 • podržati programe europskih magisterija za konferencijsko tumačenje i menadžment;
 • zadržati aktivnu ulogu u Međunarodnom godišnjem sastanku vezanom uz jezična pitanja, dokumentaciju i publikacije;
 • nastaviti podržavati magistarske programe u prevođenju;
 • organizirati međunarodno školsko natjecanje u prevođenju kako bi se promicalo poznavanje jezika i zanimanja vezana uz jezike.

Komisija je uspostavila Skupinu o višejezičnosti na visokoj razini sastavljenu od neovisnih stručnjaka, koja je 2007. godine objavila svoje završno izvješće. Početkom 2008. godine, održana je ministarska konferencija o višejezičnosti, koja je omogućila zemljama EU-a da izvijeste o napretku i planiraju budući rad. Kasnije te iste godine Komisija je predstavila dodatnu komunikaciju kojom predlaže sveobuhvatni pristup višejezičnosti u EU-u.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Nova okvirna strategija za višejezičnost (COM(2005) 596 final, 22.11.2005.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Višejezičnost: prednost za Europu i zajednička obveza (COM(2008) 566 final, 18.9.2008.)

Posljednje ažuriranje 14.11.2016

Top