Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sustav priznavanja stručnih kvalifikacija

Sustav priznavanja stručnih kvalifikacija

Direktivom se uspostavlja sustav priznavanja stručnih kvalifikacija u Europskoj uniji (EU), koji se također proširuje, pod određenim uvjetima, na druge zemlje Europskog gospodarskog prostora (EGP) i na Švicarsku. Njome se nastoji tržišta radne snage učiniti fleksibilnijima, dodatno liberalizirati usluge, potaknuti automatsko priznavanje kvalifikacija i pojednostaviti upravne postupke.

DOKUMENT

Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija

SAŽETAK

Direktivom se uspostavlja sustav priznavanja stručnih kvalifikacija u Europskoj uniji (EU), koji se također proširuje, pod određenim uvjetima, na druge zemlje Europskog gospodarskog prostora (EGP) i na Švicarsku. Njome se nastoji tržišta radne snage učiniti fleksibilnijima, dodatno liberalizirati usluge, potaknuti automatsko priznavanje kvalifikacija i pojednostaviti upravne postupke.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Utvrđuje pravila o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija između zemalja EU-a, zemalja EGP-a koje nisu u EU-u i Švicarske.
 • Ona uvodi uzajamno ocjenjivanje nacionalnih propisa vezanih uz stručne kvalifikacije i program transparentnosti (npr. pregled ograničenja pristupa zanimanjima i analizu njihove nužnosti).
 • Primjenjuje se na sve državljane EU-a, zemalja EGP-a koje nisu u EU-u i Švicarske koji žele obavljati regulirano zanimanje, bilo u svojstvu samozaposlene ili zaposlene osobe, u zemlji različitoj od one u kojoj su stekli svoje stručne kvalifikacije.
 • Europska komisija objavila je interaktivnu kartu reguliranih zanimanja u Europi. To su zanimanje kojima je pristup, ili pravo na njihovo obavljanje, uvjetovan posjedovanjem određenih kvalifikacija. Ona također uključuju zanimanja kod kojih je zaštićena uporaba određenog naziva, kao što je, primjerice, ovlašteni inženjer u Ujedinjenoj Kraljevini (1).
 • Ne primjenjuje se na pitanja obuhvaćena posebnim direktivama, kao što je, primjerice, Direktiva 2006/43/EZ o ovlaštenim revizorima. Još jedan primjer odnosi se na odvjetnike. Iako su njihove kvalifikacije obuhvaćene Direktivom 2005/36/EZ, na njih se također odnose dvije posebne Direktive (77/249/EEZ i 98/5/EZ) koje predstavljaju dodatne načine na koje oni mogu pružati prekogranične usluge, na privremenoj osnovi ili putem trajnog poslovnog nastana u ostalim zemljama EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Privremena mobilnost

Ako stručnjaci žele pružati svoje usluge u drugoj zemlji EU-a na privremenoj osnovi, oni to, u načelu, mogu učiniti na temelju svojeg poslovnog nastana (tj. njihova prava na pružanje usluga) u svojoj zemlji. Odredišna zemlja može od njih zahtijevati prethodnu prijavu, ali ne moraju prolaziti kroz postupak priznavanja. To se ne primjenjuje na zanimanja koja utječu na javno zdravlje i sigurnost, za koje zemlje EU-a mogu zahtijevati prethodno priznavanje kvalifikacija.

Trajni nastan

Direktivom se predviđa tri sustava priznavanja kvalifikacija:

 • 1.

  Automatsko priznavanje zanimanja za koje su minimalni uvjeti osposobljavanja usklađeni na europskoj razini: liječnici, medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu, zubari, veterinari, primalje, farmaceuti i arhitekti.

 • 2.

  Automatsko priznavanje za određena zanimanja: stručnjaci u obrtima, trgovini i industriji mogu zahtijevati automatsko priznavanje njihovih kvalifikacija na temelju njihova stručnog iskustva.

 • 3.

  Opći sustav za navedena zanimanja koja ne ispunjavaju uvjete za automatsko priznavanje zasniva se na načelu uzajamnog priznavanja kvalifikacija. Isti se primjenjuje na ostala regulirana zanimanja, pristup kojima je zajamčen bilo kojoj osobi koja može dokazati da je u potpunosti kvalificirana u svojoj zemlji. Međutim, ako nadležna tijela zemlje domaćina pronađu značajne razlike između osposobljavanja stečenog u zemlji porijekla i onoga koje je potrebno za istu aktivnost u njihovoj zemlji, mogu od osobe tražiti da prođe razdoblje prilagodbe ili provjeru osposobljenosti, u načelu po vlastitom izboru.

Europska strukovna iskaznica (EPC)

Ova direktiva izmijenjena je Direktivom 2013/55/EU (koja se primjenjuje u zemljama EU-a od 18. siječnja 2016.), a kojom se predviđa stvaranje europske strukovne iskaznice. Ona će omogućiti zainteresiranim građanima da jednostavnije i brže dobiju priznanje svojih kvalifikacija putem standardiziranog elektroničkog postupka. Iskaznica će se zasnivati na uporabi Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) i izdavat će se u obliku elektroničke potvrde. EPC će se u početku izdavati za medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu, fizioterapeute, farmaceute, gorske vodiče i posrednike za nekretnine.

Direktiva iz 2013. također omogućuje svim građanima koji traže priznavanje svojih stručnih kvalifikacija da to mogu učiniti putem jedinstvene kontaktne točke.

KOJI JE DAN STUPANJA NA SNAGU DIREKTIVE I KOJI JE ROK ZA NJEZINO TRANSPONIRANJE?

Direktiva 2005/36/EZ stupila je na snagu 20. listopada 2005. i morala je biti transponirana do 20. listopada 2007. Najnovije izmjene koje uvodi Direktiva 2013/55/EU stupile su na snagu 17. siječnja 2014., a rok za transponiranje jest 18. siječnja 2016.

POZADINA

S obzirom da se broj radno sposobnog stanovništva smanjuje u mnogim zemljama EU-a, potražnja za kvalificiranim ljudima vjerojatno će se povećavati, a predviđa se da će se popeti na više od 16 milijuna radnih mjesta do 2020. Zbog toga je potrebno da su njihove kvalifikacije priznate u cijelom EU-u na brz, jednostavan i pouzdan način.

Za više informacija posjetite Automatsko priznavanje na mrežnoj stranici Europske komisije.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2005/36/EZ

20.10.2005.

20.10.2007.

SL L 255, 30.9.2005., str. 22. - 142.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2006/100/EZ

1.1.2007.

1.1.2007.

SL L 363, 20.12.2006., str. 141. - 237.

Uredba (EZ) br. 1430/2007

26.12.2007.

-

SL L 320, 6.12.2007., str. 3. - 11.

Uredba (EZ) br. 755/2008

21.8.2008.

-

SL L 205, 1.8.2008., str. 10. - 12.

Uredba (EZ) br. 279/2009

27.4.2009.

-

SL L 93, 7.4.2009., str. 11. - 12.

Uredba (EU) br. 213/2011

24.3.2011.

-

SL L 59, 4.3.2011., str. 4. - 7.

Uredba (EU) br. 623/2012

1.8.2012.

-

SL L 180, 12.7.2012., str. 9. - 11.

Direktiva 2013/25/EU

1.7.2013.

1.7.2013.

SL L 158, 10.6.2013., str. 368. - 375.

Direktiva 2013/55/EU

17.1.2014.

18.1.2016.

SL L 354, 28.12.2013., str. 132. - 170.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2005/36/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Vijeća 77/249/EEZ od 22. ožujka 1977. o olakšavanju učinkovitog ostvarivanja slobode pružanja odvjetničkih usluga (SL L 78, 26.3.1977., str. 17. - 18.).

Direktiva 98/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o olakšavanju stalnog obavljanja odvjetničke djelatnosti u državi članici različitoj od one u kojoj je stečena kvalifikacija (SL L 77, 14.3.1998., str. 36. - 43.).

Odluka Komisije 2007/172/EZ od 19. ožujka 2007. o osnivanju skupine koordinatora za priznavanje stručnih kvalifikacija (SL L 79, 20.3.2007., str. 38. - 39.).

Posljednje ažuriranje 17.08.2015(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top