EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)' for an updated information about the subject.

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba Vijeća (EEZ) br. 337/75 – Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

SAŽETAK

U Europskoj uniji (EU) oko 75 milijuna ljudi ima nisku razinu ili nema kvalifikacija, zbog čega je tri puta vjerojatnije da će biti nezaposleni u odnosu na one s visokim kvalifikacijama.

Kako bi im pomogao pri razvoju vještina i pronalasku posla, EU je kreirao specifičnu agenciju za potporu strukovnom obrazovanju i politikama osposobljavanja EU-a i za pomoć zemljama EU-a u njihovoj provedbi.

KOJI JE CILJ CEDEFOPA?

Svrha Cedefopa, Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, jest potpora Europskoj komisiji (EZ) u promicanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) i u razvoju i provedbi zajedničke politike SOO-a putem njegovih znanstvenih i tehničkih aktivnosti.

Cedefop blisko surađuje s EK-om, zemljama EU-a, poslodavcima i sindikatima kao i istraživačima i praktičarima SOO-a. Pruža im ažurne informacije o zbivanjima u području SOO-a te nudi mogućnosti raspravljati o politici.

KLJUČNE TOČKE

Njegove glavne zadaće jesu

 • sastavljanje dokumentacije u SOO-u i pridonošenje razvoju i koordinaciji istraživanja u SOO-u, osiguravanje statističkih podataka i analiza za potporu kreiranja politike SOO-a te povećanje svijesti o vrijednosti SOO-a;
 • širenje informacija putem svoje mrežne stranice, objava, studija, konferencija i seminara;
 • potpora zajedničkog pristupa s ciljem jačanja suradnje EU-a u razvoju politike SOO-a; i
 • poticanje rasprava o razvoju tržišta rada i sve većih potreba za vještinama i kvalifikacijama.

Rad

Četiri glave odrednice jesu:

 • 1.

  analiza politike : ima obvezu izvješćivanja o napretku zemalja EU-a prema ostvarivanju zajednički dogovorenih ciljeva politike SOO-a i o financiranju SOO-a;

 • 2.

  razvoj cjeloživotnog učenja: prati i ocjenjuje trendove i razvoj politike u odnosu na cjeloživotno učenje (tj. učenje u bilo kojoj životnoj fazi). Donositeljima politika osigurava podatke i analize te nudi mogućnosti za dijeljenje znanja i razmjenu najboljih praksi u obrazovanju i osposobljavanju;

 • 3.

  identifikacija potrebnih vještina: analizira potencijalne neravnoteže tržišta rada EU-a. Također istražuje potrebe vještina i kompetencija u odabranim sektorima te traži zajednički pristup EU-a za praćenje promjenjivih potreba vještina i

 • 4.

  razumijevanje kvalifikacija: pridonosi izradi zajedničkih instrumenata i načela EU-a u obrazovanju i osposobljavanju s ciljem pomaganja ljudima da napreduju i promijene karijeru u bilo kojoj dobi. Primjerice, širi informacije o instrumentima EU-a kao što su Europski kvalifikacijski okvir (EQF), Europski sustav bodova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) i Europass.

Mreže

Cedefop radi s dvjema glavnim mrežama:

 • ReferNet, koja pruža informacije o nacionalnim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i politikama u zemljama EU-a te na Islandu i u Norveškoj;
 • Skillsnet, koja okuplja visoko kvalificirane znanstvenike i stručnjake iz cijelog svijeta koji predstavljaju i raspravljaju o metodama istraživanja i analiza novih i promjenjivih potreba vještina.

POZADINA

Cedefop je jedna od decentraliziranih agencija EU-a. Osnovana je 1975., a 1995. premještena je iz Berlina u Thessaloniki.

Godine 2015. proslavila je 40 godina doprinosa SOO-u u Europi i 20 godina sjedišta u Grčkoj.

Za više informacija pogledajte:

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EEZ) br. 337/75

16.2.1975.

-

SL L 39, 13.2.1975., str. 1.-4.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EEZ) br. 1946/93

26.7.1993.

-

SL L 181, 23.7.1993., str. 11.-12.

Uredba (EZ) br. 1131/94

1.9.1994.

-

SL L 127, 19.5.1994., str. 1.

Uredba (EZ) br. 251/95

1.3.1995.

-

SL L 30, 9.2.1995., str. 1.-2.

Uredba (EZ) br. 354/95

1.1.1995.

-

SL L 41, 23.2.1995., str. 1.

Uredba (EZ) br. 1655/2003

1.10.2013.

-

SL L 245, 29.9.2003., str. 41.-43.

Uredba (EZ) br. 2051/2004

21.12.2004.

-

SL L 355, 1.12.2004., str. 1.-3.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o vanjskom ocjenjivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (COM(2008) 356 završna verzija od 13. lipnja 2008.)

Posljednje ažuriranje 30.09.2015

Top