Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europski institut za ravnopravnost spolova

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europski institut za ravnopravnost spolova

Europski institut za ravnopravnost spolova pomaže europskim institucijama i zemljama EU-a pri integriranju načela jednakosti u njihove politike i suzbijanju diskriminacije na temelju spola. Institut također informira građane Europske unije (EU) o ovoj temi.

SAŽETAK

Ravnopravnost spolova temeljno je pravo prema Ugovoru iz Lisabona te prioritetna politika Europske unije (EU). Međutim, potrebno je učiniti daljnji napredak kako bi se postigla stvarna ravnopravnost spolova i u područjima profesionalnog i privatnog života.

U tom pogledu Europski institut za ravnopravnost spolova igra značajnu ulogu u pružanju stručnosti potrebne za razvoj politika ravnopravnosti spolova diljem EU-a.

Ciljevi Instituta

Institut pruža svoju tehničku stručnost europskim institucijama i zemljama EU-a kako bi im pomogao u:

  • promicanju i jačanju ravnopravnosti spolova,
  • uključivanju rodne osviještenosti u sve politike EU-a i posljedične nacionalne politike;
  • borbi protiv diskriminacije na temelju spola;
  • podizanju svijesti građana EU-a o ravnopravnosti spolova putem konferencija i promidžbenim kampanja.

Institut svoj rad temelji na objektivnim, usporedivim i pouzdanim podacima na europskoj razini. Odgovoran je za prikupljanje, analiziranje i diseminiranje tih informacija.

Također analizira informacije prikupljene od međunarodnih organizacija i zemalja koje nisu članice EU-a. Konačno, doprinosi integriranju načela ravnopravnosti spolova u europsku vanjsku politiku.

Institut promiče razmjenu iskustava i dijaloga između svih relevantnih dionika, posebice socijalnih partnera, nevladinih organizacija i centara za istraživanje.

Djelovanje

Institut svoje zadaće provodi na neovisan i transparentan način. Vodi ga Upravni odbor uz podršku direktora te uz pomoć savjetodavnog Foruma stručnjaka. Sjedište mu je u Vilniusu (Litva).

Posebice surađuje s Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu, Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 19. siječnja 2007.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova (SL L 403, 30.12.2006., str. 9.–17.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1922/2006 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 30.10.2015

Top