EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Opći propisi EU-a o obavješćivanju i savjetovanju radnika

Opći propisi EU-a o obavješćivanju i savjetovanju radnika

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2002/14/EZ – opći okvir za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u EU-u

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

Njome se utvrđuju opća načela o minimalnim pravima na obavješćivanje* i savjetovanje* radnika u poduzećima sa sjedištem u Europskoj uniji (EU). Nacionalno zakonodavstvo i praksa vezana za odnose određuju način primjene tih prava.

KLJUČNE TOČKE

 • Zemlje EU-a mogu:
  • odlučiti primjenjuje li se zakonodavstvo na poduzeća u kojima je zaposleno najmanje 50 radnika ili pogone u kojima je zaposleno najmanje 20 radnika
  • uspostaviti određene propise za poduzeća koja se pretežno bave političkim, stručnim organizacijskim, vjerskim, dobrotvornim, obrazovnim, znanstvenim ili umjetničkim djelatnostima;
  • odlučiti da poslodavci ne moraju obavješćivati ili se savjetovati sa zastupnicima radnika u slučajevima kada bi to ozbiljno ugrozilo funkcioniranje poduzeća.
 • Obavješćivanje i savjetovanje obuhvaća podatke:
  • o najnovijem i mogućem razvoju poduzeća, uključujući njegove aktivnosti i gospodarski položaj;
  • o strukturi radnika i mogućem razvoju, posebno kada je zaposlenje ugroženo;
  • o odlukama koje će vjerojatno dovesti do značajnih promjena u organizaciji posla ili u ugovornim odnosima.
 • Savjetovanje se mora odvijati:
  • kada se smatra da su trenutak, metoda i sadržaj prikladni;
  • na odgovarajućoj rukovodećoj i predstavničkoj razini, ovisno o predmetu o kojem se raspravlja;
  • na temelju podataka koje pruži poslodavac i mišljenja predstavnika zaposlenika;
  • tako da se omogući predstavnicima radnika da se sastanu s poslodavcem i dobiju odgovor na bilo koje mišljenje koje izraze
  • da bi se postigao sporazum oko odluka koje bi mogle dovesti do značajnih promjena u organizaciji posla ili u ugovornim odnosima.
 • Zastupnici radnika i njihovi savjetnici ne smiju objaviti nikakve podatke koje su dobili u povjerenju.
 • Izvornim zakonodavstvom zemljama EU-a dana je mogućnost isključivanja posade brodova koji plove na otvorenom moru. Ta je iznimka ukinuta izmjenom iz 2015.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 23. ožujka 2002. Zemlje EU-a morale su je uključiti u nacionalno pravo do 23. ožujka 2005.

POZADINA

 • Europska komisija savjetovala se sa zastupnicima poslodavaca i radnika početkom 2015. o tome je li potrebno spojiti sljedeća tri propisa u jedinstven zakonodavni tekst: opći okvir za obavješćivanje i savjetovanje radnika, kolektivno otkazivanje i prijenos poduzeća.
 • Tijekom savjetovanja također se razmatralo je li pojmove „obavješćivanje” i „savjetovanje” moguće bolje uskladiti.
 • Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJSMOVI

Obavješćivanje: podatak koji poslodavac daje zastupniku radnika kako bi bio obaviješten o određenom problemu i kako bi mogao razmotriti određeni predmet.

Savjetovanje: razmjena mišljenja i uspostavljanje dijaloga između predstavnika radnika i poslodavca.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici – Zajednička deklaracija Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o zastupanju radnika (SL L 80, 23.3.2002., str. 29.–34.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2002/14/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Savjetovanje: Prva faza savjetovanja socijalnih partnera u skladu s člankom 154. UFEU-a o pročišćavanju direktiva EU-a o obavješćivanju i savjetovanju radnika (C(2015) 2303 završna verzija, 10.4.2015.)

Posljednje ažuriranje 04.12.2016

Top