EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Građanske inicijative

Građani Europske unije imaju pravo na inicijative kojima mogu pozvati Europsku komisiju da ponudi pravni dokument iz bilo kojeg područja unutar svoje djelatnosti. To je prvi korak u transnacionalnoj participativnoj demokraciji.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi.

SAŽETAK

Građani Europske unije imaju pravo na inicijative kojima mogu pozvati Europsku komisiju da ponudi pravni dokument iz bilo kojeg područja unutar svoje djelatnosti. To je prvi korak u transnacionalnoj participativnoj demokraciji.

ŠTO RADI OVA UREDBA?

Ova Uredba uspostavlja pravila i postupke koji upravljaju Građanskom inicijativom.

KLJUČNE TOČKE

Kako bi se osiguralo da podrška bude dovoljno široka, građansku inicijativu mora podržati 1 milijun građana iz najmanje četvrtine zemalja EU-a, što trenutno obuhvaća 7 zemalja. Također postoji i zahtjev za minimalnim brojem potpisnika iz svake od tih zemalja, okvirno proporcionalan populaciji tih zemalja (degresivna proporcionalnost).

Organizacija građanske inicijative

Kako bi se inicijativa pokrenula, građani moraju osnovati „građanski odbor”, koji se sastoji od najmanje 7 članova s boravištem u najmanje 7 zemalja EU-a. Svi moraju biti dovoljno stari da mogu glasovati na izborima za Europski parlament. Inicijativa mora biti registrirana na mrežnim stranicama Europske komisije. Ako su kriteriji prijave postavljeni Uredbom ispunjeni, prijavu potvrđuje Komisija, a organizatori imaju 1 godinu da skupe potpise (izjave podrške).

Potpisivanje građanske inicijative

Jednaki zahtjev o dozvoljenoj starosti za glasanje odnosi se na one koji potpisuju izjavu podrške. Ove izjave mogu biti završene bilo na papiru ili putem interneta, ako su organizatori postavili sustav prikupljanja putem interneta.

Jedan milijun potpisa. Što je sljedeće?

Komisija ima 3 mjeseca da pregleda inicijativu. Tijekom tog vremena, Komisija se nalazi s organizatorima, koji također imaju priliku predstaviti inicijativu na javnom saslušanju u Europskom parlamentu. Komisija predstavlja formalni odgovor objašnjavajući što namjerava učiniti i razloge za tu odluku. Nije obavezno predložiti zakon.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba se primjenjuje od 1. travnja 2012.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnoj stranici Europske komisije o Europskoj građanskoj inicijativi.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 211/2011

31.3.2011.

1.4.2012.

SL L 65, 11.3.2011., str. 1.-22.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 268/2012 od 25. siječnja 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (SL L 89 od 27.3.2012., str. 1.-2.).

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 887/2013 od 11. srpnja 2013. kojom se zamjenjuju prilozi II. i III. Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (SL L 247, 18.9.2013., str. 11.-19.).

Komunikacija Komisije o Europskoj građanskoj inicijativi: „Voda i sanitarije su ljudsko pravo! Voda je javno dobro, a ne roba!” (COM(2014) 177 završna verzija, 19.3.2014.).

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 531/2014 od 12. ožujka 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (SL L 148, 20. svibnja 2014., str. 52.-53.).

Ispravak Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 887/2013 od 11. srpnja 2013. kojom se zamjenjuju prilozi II. i III. Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (SL L 235, 8. kolovoza 2014., str. 19.-19.).

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 2015/1070 od 31. ožujka 2015. kojom se zamjenjuju prilozi II. i III. Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (SL L 178, 8.7.20135, str. 1.-11.).

Komunikacija Komisije o Europskoj građanskoj inicijativi: „Jedan od nas” (COM(2014) 355završna verzija, 28.5.2014.)

Posljednje ažuriranje 08.07.2015

Top