EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ugovor iz Lisabona

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Ugovor iz Lisabona o izmjeni Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice

ČEMU SLUŽI OVAJ UGOVOR?

 • Njime se reformira način na koji djeluju institucije EU-a i na koji se donose odluke kako bi bile prikladne za EU, koja se postupnim proširenjem povećala na 28 članica.
 • Njime se reformiraju unutarnje i vanjske politike EU-a, a davanjem daljnjih zakonodavnih ovlasti Europskom parlamentu osigurava veća demokracija u odlučivanju u EU-u.

KLJUČNE TOČKE

Institucionalne promjene

Europski parlament

 • sada se sastoji od predstavnika građana EU-a, a ne, kao prije, od naroda zemalja EU-a, čime se uspostavlja snažnija demokratska poveznica između zastupnika u Europskom parlamentu i biračkog tijela;
 • raspolaže pojačanim zakonodavnim ovlastima uporabom redovnog zakonodavnog postupka. Ugovorom iz Lisabona to se proširuje na 40 novih područja politike, odnosno ukupno 73 u kojima Parlament i Vijeće donose zakonoe na ravnopravnoj osnovi;
 • većinom glasova svojih članova izabire predsjednika Europske komisije;
 • ima najviše 751 člana

Europsko vijeće

sastoji se od šefova država ili vlada, što EU-u daje veći kontinuitet i usklađenost. Formalno je priznat kao institucija EU-a koja postavlja opće političke smjernice i prioritete EU-a.

Većinom glasova bira predsjednika na mandat od 30 mjeseci koji se može obnoviti, zamjenjujući prethodni sustav rotacije od šest mjeseci.

Vijeće

Pri odobravanju zakona primjenjuje nova pravila kvalificirane većine glasova. Za osiguranje kvalificirane većine potrebno je najmanje 55 % zemalja EU-a koje predstavljaju najmanje 65 % stanovništva EU-a. Za blokiranje prijedloga najmanje četiri zemlje moraju biti protiv.

Vijeće se sastaje javno kad raspravlja i glasuje o nacrtu zakonodavnog akta.

Europska komisija

Predsjednik Komisije:

 • bira se i izabire na temelju rezultata europskih izbora;
 • imenuje povjerenike, raspoređuje njihova područja te može zatražiti pojedinog povjerenika da podnese ostavku.

Sud Europske unije

Njegova nadležnost obuhvaća sva politička područja EU-a osim zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

Europska središnja banka (ESB)

ESB je sada službeno priznata kao institucija EU-a uvrštavanjem u članak 13. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

Zajednička vanjska i sigurnosna politika

Ugovorom se:

Ostale promjene

Politike EU-a

Prethodna struktura stupova zamjenjuje se novom raspodjelom nadležnosti:

 • isključiva: područja u kojima EU sama donosi zakone, a države članice ih provode (članak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU));
 • podijeljena: područja u kojima zemlje EU-a mogu donositi zakone i zakonski obvezujuće mjere ako to EU nije učinila (članak 4. UFEU-a);
 • podupiruća: područja u kojima EU usvaja mjere za podršku, usklađivanje ili dopunu nacionalnih politika (članak 6. UFEU-a);
 • usto, sve politike o graničnoj kontroli, azilu, imigraciji i pravosudnoj i policijskoj suradnji postaju nadležnost EU-a, umjesto da, kao prije, budu u međuvladinoj odgovornosti.

Jačanje demokracije

Ugovorom se:

Napuštanje EU-a

Ugovorom se prvi put predviđa službeni postupak u slučaju da zemlja EU-a odluči istupiti iz EU-a (članak 50. UEU-a – vidjeti sažetak članka 50. pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom (1)).

OTKADA SE OVAJ UGOVOR PRIMJENJUJE?

Ugovor je potpisan 13. prosinca 2007., a stupio je na snagu 1. prosinca 2009.

POZADINA

Ugovor iz Lisabona uvelike je inspiriran Ugovorom o Ustavu za Europu. Ustav je bio namijenjen zamjeni osnivačkih ugovora EU-a jednim tekstom. Potpisan je u Rimu 29. listopada 2004. Kako bi stupio na snagu, Ustav je trebalo ratificirati svih (tadašnjih) 27 zemalja EU-a (od kojih ga je 17 ratificiralo). Međutim, odbijen je nacionalnim referendumima u Francuskoj i Nizozemskoj 2005.

Nasuprot tomu, Ugovor iz Lisabona izmjenjuje te ugovore, baš kao što su to učinili Ugovori iz Amsterdama i Nice. On uključuje većinu institucionalnih i političkih reformi predviđenih Ugovorom o Ustavu.

KLJUČNI POJMOVI

Demokratska jednakost: EU mora poštovati načelo jednakosti svojih građana, kojima institucije, tijela, uredi i agencije posvećuju jednaku pozornost (članak 9. UEU-a).
Predstavnička demokracija: Građani EU-a neposredno su predstavljeni na razini EU-a u Europskom parlamentu.
Participativna demokracija: Građani EU-a imaju pravo sudjelovati u odlukama i komunicirati s institucijama EU-a, primjerice dijalogom posredstvom građanskih organizacija kojih su članovi.

GLAVNI DOKUMENT

Ugovor iz Lisabona o izmjeni Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice, potpisan u Lisabonu 13. prosinca 2007. (SL C 306, 17.12.2007., str. 1.–271.)

Posljednje ažuriranje 15.12.2017(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top