EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vanjska i sigurnosna politika na razini EU-a

Vanjska i sigurnosna politika na razini EU-a

 

SAŽETAK

KAKO EU PROVODI VANJSKU I SIGURNOSNU POLITIKU?

Putem zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP), koja obuhvaća sva područja vanjske politike i sva pitanja koja se odnose na sigurnost EU-a.

ZVSP također uključuje zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP), koja obuhvaća aspekte EU-ove politike upravljanja obranom, vojskom i civilnom krizom.

KLJUČNE TOČKE

Vanjska i sigurnosna politika EU-a podliježe posebnim pravilima i postupcima:

Odlučivanje

Europsko vijeće (sastanak na vrhu koji je sastavljen od čelnika države/vlade EU-a, a zasjeda najmanje četiri puta godišnje) određuje strateške interese EU-a, utvrđuje ciljeve i definira široki prodor ZVSP-a.

Uzimajući u obzir te ciljeve i strateški smjer, Vijeće EU-a glasuje o akcijama i položajima koje treba poduzeti u okviru ZVSP-a.

Dok odluke koje donosi Vijeće EU-a zahtijevaju jednoglasnost, o aspektima odluka može se odlučivati putem glasova kvalificirane većine, što znači 55 % glasova zemlje EU-a koji predstavljaju najmanje 65 % stanovništva EU-a.

Provedba

Visokom predstavniku pomaže diplomatski zbor EU-a, Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS).

Sud Europske unije nema nadležnost u području ZVSP-a (članak 24. Ugovora o Europskoj uniji – UEU), osim:

pri razmatranju restriktivnih mjera (npr. sankcija) koje EU poduzima protiv fizičkih i pravnih osoba;

pri praćenju provedbe ZVSP-a od strane institucija EU-a.

Financiranje

Zemlje EU-a financiraju operacije s vojnim ili obrambenim posljedicama.

Drugi operativni troškovi financiraju se iz općeg proračuna EU-a.

POZADINA

ZVSP, kako je danas poznat, kao i položaj Visokog predstavnika i EEAS, nastali su 2009. Ugovorom iz Lisabona.

Posljednje ažuriranje 08.12.2015

Top