EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Podjela nadležnosti unutar Europske unije

Podjela nadležnosti unutar Europske unije

 

SAŽETAK

EU ima samo one nadležnosti koje su mu dodijeljene na temelju ugovora (načelo dodjeljivanja). U skladu s tim načelom EU može djelovati unutar granica nadležnosti koje su mu na temelju ugovora dodijeljene u zemljama EU-a za postizanje ciljeva koji su u njima utvrđeni. Nadležnosti koje EU-u nisu dodijeljene na temelju ugovora, ostaju u zemljama EU-a. Ugovorom iz Lisabona pojašnjava se podjela nadležnosti između EU-a i zemalja EU-a. Te su nadležnosti podijeljene u tri glavne kategorije:

 • isključive nadležnosti;
 • podijeljene nadležnosti; i
 • komplementarne nadležnosti.

Tri glavne vrste nadležnosti

 • 1.

  Područja isključive nadležnosti (članak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – UFEU) u kojima EU može sam donositi i usvajati obvezujuće dokumente. Zemlje EU-a mogu to same činiti samo ako su od strane EU-a ovlaštene za provedbu tih dokumenata. EU ima isključivu nadležnost u sljedećim područjima:

 • 3.

  Komplementarne nadležnosti (članak 6. UFEU-a): EU može intervenirati samo u svrhu pružanja podrške, koordinacije i nadopune djelovanja zemalja EU-a. Pravno obvezujućim dokumentima EU-a ne smije se zahtijevati usklađivanje zakona ili propisa zemalja EU-a. Komplementarne nadležnosti odnose se na sljedeća politička područja:

Posebne nadležnosti

EU može poduzimati mjere kako bi se osiguralo da zemlje EU-a koordiniraju svoje ekonomske i socijalne politike te politiku zapošljavanja na razini EU-a.

Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a karakteriziraju posebne institucionalne značajke, kao što je ograničeno sudjelovanje Europske komisije i Europskog parlamenta u postupku donošenja odluka i isključenje bilo koje zakonodavne aktivnosti. Tu politiku definira i provodi Europsko vijeće (sastavljeno je od čelnika država ili vlada zemalja EU-a) i Vijeće (sastavljeno je od predstavnika svake zemlje EU-a na ministarskoj razini). Predsjednik Europskog vijeća i Visoki predstavnik Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku predstavljaju EU u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

Izvršavanje nadležnosti

Izvršavanje nadležnosti EU-a podliježe dvama temeljnim načelima utvrđenima u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji:

 • proporcionalnost: sadržaj i opseg djelovanja EU-a ne smije prelaziti okvire onoga što je potrebno za postizanje ciljeva Ugovora;
 • supsidijarnost: u području svojih neisključivih nadležnosti EU može djelovati samo ako i u mjeri u kojoj zemlje EU-a ne mogu učinkovito ostvariti cilj predloženog djelovanja, već bi se isti učinkovitije ostvario na razini EU-a.

Posljednje ažuriranje 26.01.2016

Top