EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Članak 18. Ugovora o Europskoj uniji

Članak 36. Ugovora o Europskoj uniji

ŠTO RADI VISOKI PREDSTAVNIK UNIJE ZA VANJSKE POSLOVE I SIGURNOSNU POLITIKU?

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (Visoki predstavnik) zadužen je za koordinaciju i provedbu zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) kao i zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) EU-a. Visoki predstavnik istodobno je jedan od potpredsjednika Europske komisije i u tom svojstvu jamči dosljednost cjelokupnog vanjskog djelovanja EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Imenovanje

Odgovornosti

  • Visoki predstavnik doprinosi razvoju ZVSP-a podnošenjem prijedloga Vijeću EU-a i Europskom vijeću.
  • Visoki predstavnik potom jamči provedbu donesenih odluka.
  • Kao potpredsjednik Komisije Visoki predstavnik jamči dosljednost i učinkovitost cjelokupnog vanjskog djelovanja EU-a u područjima pomoći za razvoj, trgovine, humanitarne pomoći i odgovora na krizu.
  • Visoki predstavnik predsjeda sastankom ministara vanjskih poslova u sklopu Vijeća EU-a.
  • Visoki predstavnik također predstavlja EU u pitanjima povezanima s ZVSP-om.
  • Ostale dužnosti uključuju vođenje Europske obrambene agencije i Instituta EU-a za sigurnosne studije.
  • Visoki predstavnik redovito se savjetuje s Europskim parlamentom i uzima u obzir njegova stajališta u vezi s glavnim aspektima i odabirima ZVSP-a i ZSOP-a.

Europska služba za vanjsko djelovanje

  • Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) pomaže Visokom predstavniku u provođenju njegovih dužnosti. ESVD je uspostavljen Ugovorom iz Lisabona, a temelji se na članku 27. Ugovora o Europskoj uniji. Čine ga službenici Glavnog tajništva Vijeća i Komisije te osoblje upućeno iz diplomatskih službi zemalja EU-a.

POZADINA

Položaj Visokog predstavnika temelji se na člancima 18. i 27. Ugovora o Europskoj uniji. Položaj je uspostavljen Ugovorom iz Amsterdama iz 1999., iako su se odgovornosti u pitanjima vanjskih politika dijelile s Europskom komisijom za vanjske odnose. Ugovorom iz Lisabona iz 2009. proširene su odgovornosti Visokog predstavnika, a vršitelj dužnosti imenovan je potpredsjednikom Komisije kako bi se Visokom predstavniku omogućilo da bolje predstavlja EU u ciljevima njegove vanjske politike.

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćena verzija Ugovora o Europskoj uniji – Glava III. – Odredbe o institucijama – Članak 18. (SL C 202, 7.6.2016., str. 26. – 27.)

Pročišćena verzija Ugovora o Europskoj uniji – Glava V. – Opće odredbe o vanjskom djelovanju Unije i posebne odredbe o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici – Poglavlje 2 - Posebne odredbe o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici – Odjeljak 1 – Zajedničke odredbe – članak 36 (SL C 202, 7.6.2016., str. 35. – 36.)

Posljednje ažuriranje 09.01.2020

Top