EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vijeće Europske unije

Vijeće Europske unije

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Članak 16. Ugovora o Europskoj uniji

Članak 237. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 238. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 239. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 240. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 241. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 242. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 243. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

ČEMU SLUŽE OVI ČLANCI?

Njima se utvrđuje uloga, sastav i funkcioniranje Vijeća Europske unije koje predstavlja vlade zemalja EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Uloga

Sastav

 • Ne postoje stalni članovi Vijeća.
 • Vijeće zasjeda u 10 različitih sastava, a svaki odgovara području politike o kojem se raspravlja. Ovisno o sastavu, svaka zemlja šalje svojeg ministra odgovornog za to područje politike.
 • Vijeće za vanjske poslove ima stalnog predsjednika – visokog predstavnika EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Svim ostalim sastancima Vijeća predsjeda relevantni ministar zemlje koja obnaša dužnost rotirajućeg predsjedanja EU-om.
 • Vijeće za opće poslove odgovorno je za osiguravanje dosljednosti rada različitih sastava Vijeća i pripremanje sastanaka Europskog vijeća.

Glasovanje

 • Sve rasprave i sva glasovanja Vijeća održavaju se javno.
 • U većini slučajeva Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom. To znači da se, u pravilu, odluka donosi ako:
  • 55 % zemalja (dakle 16 zemalja od 28 članova),
  • koje predstavljaju najmanje 65 % cjelokupnog stanovništva EU-a, glasuje „za”.
 • Za blokiranje odluke potrebne su najmanje četiri zemlje (koje predstavljaju najmanje 35 % cjelokupnog stanovništva EU-a).
 • Za određena osjetljiva pitanja, kao što su vanjska politika i oporezivanje, Vijeće odlučuje jednoglasno.
 • Za postupovna i administrativna pitanja dostatna je obična većina.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćena verzija Ugovora o Europskoj uniji – Glava III. – Odredbe o institucijama – Članak 16. (SL C 202, 7.6.2016., str. 24.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 237. (SL C 202, 7.6.2016., str. 153.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 238. (SL C 202, 7.6.2016., str. 153.–154.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 239. (SLC 202, 7.6.2016., str. 154.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 240. (SLC 202, 7.6.2016., str. 154.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 241. (SL C 202, 7.6.2016., str. 155.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 242. (SL C 202, 7.6.2016., str. 155.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 243. (SL C 202, 7.6.2016., str. 155.)

Posljednje ažuriranje 11.12.2017

Top