EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Informacije o gumama s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva, kapacitet kočenja i razinu buke

Informacije o gumama s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva, kapacitet kočenja i razinu buke

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2020/740 o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Uredbom se želi postići da korisnici prilikom kupnje novih guma za svoja vozila mogu dobiti više informacija. Njome se propisuje da oznake o svojstvima guma i njihovoj učinkovitosti, primjerice na snijegu i ledu, budu vidljivije i informativnije. Tako će krajnji korisnici* moći u obzir uzeti čimbenike kao što je sigurnost, zaštita zdravlja i gospodarska i okolišna učinkovitost.
 • Ovim se pravnim aktom žele promovirati dugotrajne i sigurne gume koje omogućuju učinkovitu potrošnju goriva i niske razine buke.
 • Uredba izmjenjuje Uredbu (EU) 2017/1369 (vidjeti sažetak).

KLJUČNE TOČKE

Uredbom:

 • Uredba se odnosi na gume za putnička vozila (C1 gume), autobuse, laka i teška vozila za prijevoz robe, lake i teške prikolice (C2 gume), kao i na obnovljene gume* kada odgovarajući test učinkovitosti bude dostupan;
 • Uredba se ne odnosi na određene specijalizirane kategorije guma, poput onih za terensku profesionalnu uporabu, na vozila koja su prvi put registrirana prije 1. listopada 1990. ili na rabljene gume, osim ako nisu uvezene iz zemlje koja nije članica EU-a.

Dobavljači su dužni:

 • na pojedinačne gume postaviti naljepnicu, a na seriju guma tiskanu naljepnicu koja sadrži podatke iz Priloga I. i II., te osigurati informacijski list o proizvodu koji sadrži podatke navedene u Prilogu III.;
 • oznake guma postaviti na vidljivo mjesto, poželjno uz cijenu, u oglasima i kod prodaje na daljinu;
 • osigurati točnost oznaka guma i informacijskih listova proizvoda;
 • surađivati s tijelima za nadzor tržišta, koja mogu vršiti redovne i nenajavljene provjere, i odmah poduzimati mjere za ispravljanje svakog slučaja neusklađenosti koji se otkrije;
 • pružiti svojim nacionalnim tijelima, putem baze podataka o proizvodima, tehničke detalje o gumama i njihovoj učinkovitosti prije nego što se stave u prodaju, omogućujući tijelima da provjere točnost oznaka na gumama – ove informacije će se morati dostavljati od 1. svibnja 2021. (a do 30. studenoga 2021. za gume proizvedene između 25. lipnja 2020. i 30. travnja 2021.);
 • ne pružati niti isticati oznake, marke, simbole ili natpise koji nisu u skladu s ovom uredbom.

Distributeri guma dužni su:

 • na prodajnom mjestu na pojedinačne gume postaviti naljepnicu, a na seriju guma tiskanu naljepnicu koja sadrži zahtijevane podatke;
 • osigurati da oznaka gume bude istaknuta uz cijenu na svim tehničkim promidžbenim materijalima, kod prodaje na daljinu putem papirne narudžbe, i u oglasima i kod prodaje putem interneta.
 • osigurati kupcima primjerak oznake gume prije prodaje, ako gume nisu vidljive;
 • obavijestiti kupce o tome gdje mogu dobiti informacijski list proizvoda.

Dobavljači i distributeri novih vozila dužni su osigurati kupcima oznaku gume, informacijski list proizvoda i sve relevantne tehničke promidžbene materijale prije kupovine.

Pružatelji internet usluga dužni su omogućiti dobavljačima koji prodaju gume da na svojim internetskim stranicama prikažu potrebnu oznaku i informacijski list proizvoda.

Nacionalna tijela dužna su:

 • dozvoliti prodaju i uporabu guma koje su u skladu s ovim pravnim aktom;
 • provjeravati točnost podataka na oznakama guma;
 • ustanoviti kaznena i izvršna pravila u slučaju kršenja.

Europska komisija:

Stavljanje izvan snage

Uredbom (EU) 2020/740 stavlja se izvan snage Uredba (EZ) br. 1222/2009 o označivanju guma (vidjeti sažetak).

OD KADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. svibnja 2021.

POZADINA

Sustav označivanja guma trebao bi doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova i buke te poboljšati sigurnost na cestama. Na gume otpada 20 do 30 % potrošnje goriva vozila. Smanjenje otpora kotrljanja guma stoga bi znatno doprinijelo smanjenju emisija i većim uštedama za vozače zahvaljujući manjoj potrošnji goriva.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje:

KLJUČNI POJMOVI

Krajnji korisnik: potrošač, upravitelj voznog parka ili poduzeće za cestovni promet.
Obnovljena guma: obnovljena guma na kojoj se istrošeni gazni sloj zamjenjuje novim materijalom.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 (SL L 177, 5.6.2020., str. 1.–31)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (SL L 169, 25.6.2019., str. 1.–44.)

Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.–218.)

Uredba (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (SL L 198, 28.7.2017., str. 1.–23.)

Uredba (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (SL L 342, 22.12.2009., str. 46.–58.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1222/2009 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009., str. 1.–24.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 02.12.2020

Top