EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europska zajednica za atomsku energiju – stupnjevi tajnosti i mjere za zaštitu podataka

Europska zajednica za atomsku energiju – stupnjevi tajnosti i mjere za zaštitu podataka

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (Euratom) br. 3 o provedbi članka 24. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Uredbom se utvrđuju stupnjevi tajnosti i mjere za zaštitu klasificiranih podataka Euratoma („KPE”) koji su obuhvaćeni člancima 24. i 25. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom). KPE-i mogu uključivati informacije, obavijesti, dokumente, predmete i sredstva umnožavanja.
 • Članak 24. Ugovora o Europskoj zajednici za atomsku energiju odnosi se na informacije iz programa nuklearnih istraživanja EU-a i čije bi otkrivanje moglo naštetiti interesima obrane zemalja EU-a. Slično tome, članak 25. Ugovora o Europskoj zajednici za atomsku energiju odnosi se na informacije o patentima ili korisnim modelima*.

KLJUČNE TOČKE

Sigurnosne mjere i upute o tome kako ih primijeniti izdaju:

 • institucije, odbori, službe i ustanove EU-a;
 • zemlje EU-a i njihova tijela;
 • zajednička poduzeća;
 • osobe i poduzeća.

Europska komisija osniva Ured za sigurnost za:

 • koordiniranje i osiguravanje opće primjene sigurnosnih mjera;
 • nadzor primjene tih mjera u institucijama, odborima, službama i ustanovama EU-a;
 • provjeru primjenjuju li zemlje EU-a mjere;
 • predlaganje izmjena Uredbe prema potrebi.

Službenik za sigurnost imenovan je u svim institucijama, odborima ili službama EU-a u kojima se KPE priprema ili čuva i odgovoran je za

 • registraciju KPE-a;
 • ažuriranje popisa osoba ovlaštenih za pristup KPE-u;
 • davanje uputa službenicima o njihovim dužnostima zaštite tajnosti;
 • osiguranje primjene fizičkih mjera zaštite.

Stupnjevi tajnosti, ovlaštenje i sigurnosna provjera

 • stupnjevi tajnosti KPE-a određuju se ovisno o stupnju štete koje bi neovlašteno otkrivanje moglo imati za interese obrane zemalja EU-a:
  • Eura — vrlo tajno: otkrivanje bi imalo iznimno teške posljedice za interese obrane;
  • Eura — tajno: otkrivanje bi imalo teške posljedice za interese obrane;
  • Eura — povjerljivo: otkrivanje bi bilo štetno za interese obrane;
  • Eura — ograničeno: otkrivanje bi utjecalo na interese obrane, ali se zahtijeva niži stupanj tajnosti nego za dokumente klasificirane kao Eura — povjerljivo.
 • Upućivanja na dokumente ili podatke označene kao Eura — tajno i Eura — vrlo tajno trebala bi biti svedena na minimum i ne bi smjela otkrivati njihov sadržaj ili stupanj tajnosti.
 • Pristup KPE-u (osim Eura — ograničeno) daje se samo ovlaštenim osobama koje imaju jasnu potrebu za primanjem takvih podataka. Ovlaštenje se može izdati nakon postupka sigurnosne provjere Ureda za sigurnost ili zemalja EU-a.

Fizička zaštita KPE-a

 • KPE-i s oznakom Eura — vrlo tajno, Eura — tajno i Eura — povjerljivo moraju se označiti pečatom na svakoj stranici;
 • Kopije KPE-a moraju biti ograničene na neposredne i nužne zahtjeve;
 • Kopije KPE-a s oznakom Eura — vrlo tajno izrađuju se samo uz suglasnost Ureda za sigurnost i, u slučaju podataka o patentu, uz pristanak države članice podrijetla;
 • Zgrade u kojima se čuvaju KPE-i s oznakom Eura — povjerljivo i višeg stupnja moraju biti sigurne, sa zaposlenicima i posjetiteljima koji su pouzdano identificirani;
 • U prostorijama u kojima se čuvaju KPE-i posjetitelji ne smiju biti ostavljeni bez pratnje.
 • Pravila koja se odnose na pojačane sigurnosne ormare primjenjuju se za različite stupnjeve sigurnosti;
 • Svi KPE-i s oznakom Eura — vrlo tajno i Eura — tajno moraju se posebno registrirati;
 • Unutarnje kruženje KPE-a mora spriječiti odavanje tajne;
 • KPE-i s oznakom Eura — povjerljivo ili višim stupnjem, koji se šalju izvan zgrade moraju se staviti u dvije omotnice, od kojih unutarnja nosi oznaku stupnja tajnosti;
 • KPE-i s oznakom Eura — povjerljivo ili višim stupnjem koji se otpremaju u inozemstvo šalju se diplomatskom poštom koju prate kurir i još jedna osoba. KPE-i s oznakom Eura — tajno i Eura — povjerljivo koji se otpremaju u inozemstvo šalju se diplomatskom poštom;
 • Stroga pravila primjenjuju se na odobravanje sigurnog uništavanja svih KPE-a koji više nisu potrebni.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. studenoga 1958.

POZADINA

Vidjeti i:

KLJUČNI POJMOVI

Korisni model: registrirano pravo koje nositelju daje isključivu upotrebu tehničkog izuma u zamjenu za javno objavljivanje mehanizama izuma, a dodijeljeno je samo na ograničeno razdoblje.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (Euratom) br. 3 o provedbi članka 24. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (SL 17, 6.10.1958., str. 406.–416.)

VEZANI DOKUMENTI

Pročišćena verzija Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju – Glava II. – Odredbe za poticanje napretka u području nuklearne energije – Poglavlje 2.: Širenje podataka – Odjeljak 3.: Odredbe o zaštiti podataka – Članak 24. (SL C 203, 7.6.2016., str. 15.–16.)

Pročišćena verzija Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju – Glava II. – Odredbe za poticanje napretka u području nuklearne energije – Poglavlje 2.: Širenje podataka – Odjeljak 3.: Odredbe o zaštiti podataka – Članak 25. (SL C 203, 7.6.2016., str. 16.–17.)

Posljednje ažuriranje 15.05.2020

Top