EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Podatci o električnoj energiji – proizvodnja, prijenos i potrošnja

Podatci o električnoj energiji – proizvodnja, prijenos i potrošnja

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 543/2013 o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Cilj joj je poboljšati transparentnost tržištâ električne energije.
 • Osigurava objavljivanje podataka o proizvodnji, prijenosu i potrošnji električne energije.

KLJUČNE TOČKE

 • Uredbom se zahtijeva da Europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO za električnu energiju ili ENTSO-E) uspostavi središnju informacijsku platformu. Platforma bi trebala biti besplatna za javnost.
 • Tijela odgovorna za dostavljanje podataka moraju dostaviti podatke tražene kvalitete na vrijeme da bi operatori prijenosnih sustava (TSO) ili drugi davatelji podataka mogli na vrijeme obraditi i dostaviti podatke mreži ENTSO-E, tako da može ispuniti svoje obveze objavljivanja informacija.
 • ENTSO-E održava priručnik u kojemu se navode načini standardiziranja i razmjene podataka, kao i tehnički i operativni kriteriji i odgovarajuća klasifikacija vrsta proizvodnje električne energije.
 • Podatci koji se prikupljaju i objavljuju potpadaju pod sljedeće kategorije:
  • ukupno opterećenje, tj. sve opterećenje jednako proizvodnji i uvozu umanjeno za izvoz i električnu energiju koja se koristi za skladištenje energije
  • neraspoloživost jedinice proizvodnje (resurs koji prima električnu energiju za vlastite potrebe, isključujući same elektroenergetske operatere) od 100 MW ili više
  • granica predviđanja za godinu unaprijed, tj. razlika između godišnjeg predviđanja raspoloživog kapaciteta proizvodnje i godišnjeg predviđanja najvećeg ukupnog opterećenja
  • prijenosna infrastruktura, odnosno informacije o budućim promjenama u elementima mreže i projektima spojnih vodova, uključujući proširenje ili uklanjanje u svojim prijenosnim mrežama za naredne tri godine, ako imaju učinak od barem 100 MW na kapacitet između zona nadmetanja*
  • neraspoloživost prijenosne infrastrukture s najmanje 100 MW učinka na kapacitet, uz iznimku zaštite lokacije kritične infrastrukture obuhvaćene člankom 2. Direktive Vijeća 2008/114/EZ
  • procjena i ponuda kapaciteta između zona, tj. sposobnost međusobno povezanog sustava da dopusti prijenos energije između zona nadmetanja
  • uporaba kapaciteta između zona, kao što je kapacitet (u MW) koji zahtijeva tržište ili raspodijeljen tržištu, njegova cijena i prihod od dražbe za svaku granicu između zona nadmetanja, u skladu s novim rasporedom uključujući mogućnost izvještavanja u stvarnom vremenu
  • mjere upravljanja zagušenjem uključujući ponovnu otpremu, kompenzaciju i nastale troškove
  • predviđanje proizvodnje, uključujući kapacitet proizvodnje za sve postojeće jedinice proizvodnje koji je jednak ili veći od 1 MW i informacije o jedinicama proizvodnje (postojećim i planiranim) čiji je kapacitet jednak ili veći od 100 MW
  • neraspoloživost proizvodnih jedinica i jedinica proizvodnje od 100 MW ili više
  • stvarna količina proizvodnje (MW) za svaku proizvodnu jedinicu od 100 MW ili više instaliranog kapaciteta proizvodnje, uključujući stvarnu ili procijenjenu proizvodnju električne energije iz energije vjetra i sunčeve energije (MW) i tjedne prosječne brzine punjenja svih spremnika za vodu i akumulacijskih hidroelektrana (MWh)
  • uravnoteženje, uključujući primijenjena pravila, postupke nabave za različite vrste rezervi uravnoteženja i energiju uravnoteženja te iznos rezervi uravnoteženja prema ugovoru (MW) od strane operatora.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 5. srpnja 2013., uz iznimku članka 4. stavka 1. (o objavljivanju podataka) koji se primjenjuje od 5. siječnja 2015.

POZADINA

Također vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Zona nadmetanja: najveće zemljopisno područje unutar kojeg sudionici na tržištu mogu razmjenjivati energiju bez raspodjele kapaciteta.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 163, 15.6.2013., str. 1.–12.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.–16.)

Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003 (SL L 211, 14.8.2009., str. 15.–35.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 714/2009 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva Vijeća 2008/114/EZ od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju i označivanju europske kritične infrastrukture i procjeni potrebe poboljšanja njezine zaštite (SL L 345, 23.12.2008., str. 75.–82.)

Posljednje ažuriranje 05.03.2019

Top