EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zajednički istraživački centar Europske komisije (JRC)

Zajednički istraživački centar Europske komisije (JRC)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

članak 8. Ugovora o Euratomu iz 1957.

ČEMU SLUŽI OVAJ ČLANAK UGOVORA?

Zajednički istraživački centar (JRC), osnovan na temelju članka 8. Ugovora o Euratomu iz 1957., jest servis Europske komisije za znanost i znanje, a pruža neovisna znanstvena savjetovanja i potporu politici EU-a.

Centar je izvorno osnovan u svrhu provedbe nuklearnih istraživanja, a tijekom godina povjerene su mu i druge aktivnosti.

KLJUČNE TOČKE

Odluka Vijeća iz 1989. te određeni zaključci Vijeća iz 1994. nadopunjuju članak 8. pri razjašnjavanju uloge i financiranja JRC-a u području koje ne uključuje nuklearna istraživanja. Zaključci osobito jačaju okretanje JRC-a prema aktivnostima koje ne uključuju nuklearna istraživanja te prema utvrđivanju mjerila (ocjenjivanje nečega usporedbom sa standardom) i kompetitivnom pristupu.

Znanstveni rad JRC-a neovisnim znanstvenim dokazima pruža potporu različitim politikama EU-a. Te politike uključuju:

Stvaranje znanja i upravljanje njime

JRC kao servis Komisije za znanje i znanost ima središnju ulogu u stvaranju kolektivnog znanstvenog znanja, upravljanju njime i njegovu shvaćanju, a u svrhu postizanja boljih politika EU-a.

Uloga JRC-a

U skladu s uredbom o uspostavi programa Obzor 2020., okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014. – 2020., uloga je JRC-a:

 • pridonositi istraživanju nuklearne sigurnosti potrebne za sigurnu i mirnu upotrebu nuklearne energije te ostale primjene koje ne uključuju fisiju*;
 • pružiti znanstvenu osnovu za relevantne politike EU-a te prema potrebi reagirati unutar ograničenja svoje misije i nadležnosti na nuklearne događaje, incidente i nesreće;
 • provoditi istraživanja i pružati neovisne znanstvene savjete u skladu s potrebama korisnika donositeljima politika na razini EU-a i nacionalnoj razini u područjima politike koja ne uključuju nuklearna istraživanja uz fleksibilno reagiranje na nove zahtjeve politike;
 • aktivno podržavati funkcioniranje Europskog istraživačkog prostora:
  • bliskom suradnjom s uključenim kolegama i sudionicima,
  • maksimalnim povećavanjem pristupa dostupnim sadržajima JRC-a;
  • obukom istraživača;
  • bliskom suradnjom sa zemljama EU-a i međunarodnim institucijama koje imaju slične ciljeve.

Proračun

JRC se financira okvirnim istraživačkim programima (aktivnosti povezane s nuklearnim istraživanjima i aktivnosti koje nisu povezane s nuklearnim istraživanjima); nadalje, dio proračuna ostvaruje aktivnostima koje uključuju tržišno natjecanje.

Preustroj

Područje djelovanja i struktura JRC-a razvijali su se od njegova osnivanja. Odlukom 96/282/Euratom Europske komisije iz 1996. napravljen je preustroj JRC-a, a njegovu glavnom direktoru pomoć pruža Vijeće guvernera koje predlažu zemlje EU-a, a imenuje Komisija. Vijeće pomaže glavnom direktoru u pripremi radnih programa.

POZADINA

Za više informacija posjetite i:

KLJUČNI POJMOVI

Aktivnosti koje ne uključuju fisiju: primjene koje ne uključuju aktivnosti nuklearne fisije (nuklearna fisija događa se kada se atom cijepa i otpušta energiju).

GLAVNI DOKUMENT

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EZAE – Euratom), Glava druga – Odredbe za poticanje napretka u području nuklearne energije – Poglavlje I.: Promicanje istraživanja – članak 8.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Komisije 96/282/Euratom od 10. travnja 1996. o preustroju Zajedničkog istraživačkog centra (SL L 107, 30.4.1996., str. 12.–15.)

Zaključci Vijeća od 26. travnja 1994. o ulozi Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) (SL C 126, 7.5.1994., str. 1.–4.)

Rezolucija Vijeća od 29. travnja 1992. o aktivnostima koje treba obavljati Zajednički istraživački centar (SL C 118, 9.5.1992., str. 8.–10.)

Odluka Vijeća 89/340/EEZ od 3. svibnja 1989. o radu za treće strane koji obavlja Zajednički istraživački centar, a koji je relevantan za Europsku gospodarsku zajednicu (SL L 142, 25.5.1989., str. 10.)

Posljednje ažuriranje 23.07.2018

Top