EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mišljenja Europske unije

Mišljenja Europske unije

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Članak 288. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

KOJI JE CILJ ČLANKA 288. UFEU-A?

U članku 288. UFEU-a navode se pet različitih vrsta pravnih akata koje institucije EU-a mogu donijeti. To su: uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja.

KLJUČNE TOČKE

Mišljenja su sredstvo kojim institucija može iznijeti svoja stajališta o nacrtima zakonodavstva EU-a ili drugim pitanjima, a koja pritom nemaju pravnu snagu. Mogu ih izdati sve glavne institucije EU-a (Europska komisija, Europski parlament i Vijeće Europske unije), dva vodeća savjetodavna tijela – Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija te nacionalni parlamenti zemalja EU-a.

Mišljenja mogu izdavati:

 • Europska komisija: u slučajevima koji obuhvaćaju politiku tržišnog natjecanja EU-a ili moguću povredu prava EU-a. Ona prima mišljenja od niza znanstvenih (primjerice, Europske agencije za sigurnost hrane) i neznanstvenih savjetodavnih odbora.
 • Europski parlament: kada se zatraži njegovo savjetovanje u relativno ograničenom broju područja u kojima nema zakonodavnih ovlasti:
  • tržišno natjecanje;
  • monetarno područje;
  • zapošljavanje i socijalne politike i
  • određeni aspekti ekološkog oporezivanja i oporezivanja energije.
 • Odbori Parlamenta izdaju mišljenja ili o nacrtu zakonodavstva ili o pitanjima po vlastitom izboru.
 • Vijeće Europske unije: pri odgovoru, primjerice, na upit Europskog ombudsmana o javnom pristupu dokumentima.
 • Pravne službe svake od triju prethodnih institucija pružaju unutarnje savjete u obliku mišljenja.
 • Europski gospodarski i socijalni odbor: u više od deset područja politike, kao što su poljoprivreda, promet i zapošljavanje kada se, u skladu s ugovorima o EU-u, mora zatražiti njegovo savjetovanje o nacrtu zakonodavstva EU-a. Može izdavati i vlastita mišljenja o drugim predmetima.
 • Odbor regija: u deset područja politike u kojima se mora zatražiti njegovo savjetovanje, od javnog zdravstva do energije i okoliša te neobaveznim područjima kao što su turizam i ribarstvo.
 • Nacionalni parlamenti: o nacrtima zakonodavstva EU-a, njihovu sadržaju i o tome je li riječ o području prikladnijem za djelovanje na razini EU-u ili na nacionalnoj razini.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 2. – Pravni akti Unije, postupci donošenja i druge odredbe – Odjeljak 1. – Pravni akti Unije – Članak 288. (bivši članak 249. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 171.–172.)

Posljednje ažuriranje 28.03.2018

Top