EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Arome dima – procjena sigurnosti

Arome dima – procjena sigurnosti

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 2065/2003 o aromama dima za hranu

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se utvrđuju pravila na razini cijelog EU-a o odobravanju i uporabi aroma dima u hrani.

KLJUČNE TOČKE

Uredbom se uvodi postupak procjene sigurnosti i odobravanja za primarne kondenzate dima* i primarne katranske frakcije* koje se mogu upotrebljavati u i na hrani i/ili za proizvodnju deriviranih aroma dima*.

Primarni proizvodi* za koje nema zabrinutosti u pogledu zdravlja tijekom procjene se tada uključuju u popis odobrenih proizvoda pod posebnim uvjetima uporabe.

Odobrenja se izdaju na razdoblje od 10 godina nakon čega se moraju obnoviti. Time se osigurava redovito preispitivanje proizvoda s obzirom na najnovija znanstvena i tehnička saznanja i da odobreni proizvodi koji se više ne upotrebljavaju budu uklonjeni s pozitivnog popisa EU-a.

Podnositelji zahtjeva za odobrenje primarnog proizvoda moraju pružiti detaljne podatke koji uključuju:

  • vrstu drva koje se koristi za proizvodnju primarnih proizvoda;
  • detaljne podatke o metodama proizvodnje primarnih proizvoda i daljnjoj obradi pri proizvodnji deriviranih aroma dima;
  • predviđenu uporabu u ili na određenoj hrani ili kategorijama hrane;
  • kemijske specifikacije;
  • toksikološka ispitivanja; i
  • ovjerene metode uzorkovanja i detekcije za primarne proizvode i derivirane arome dima.

Procjenu sigurnosti zahtjeva provodi Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u skladu s određenim vremenskim okvirom i na temelju transparentnog postupka.

Zahtjev se podnosi EFSA-i, Komisiji i zemljama EU-a. Na podnositeljev zahtjev, s određenim osjetljivim podatcima treba se postupati kao s povjerljivima.

Procjene EFSA-e o aromama dima dostupne su ovdje: Popis aroma EU-a – Znanstveno mišljenje – 3. Arome dima (primarni proizvodi)

Uredbom Komisije (EZ) br. 627/2006 uspostavljaju se kriteriji kakvoće za uzorkovanje, identifikaciju i karakterizaciju primarnih proizvoda dima kako je navedeno u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 2065/2003.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 16. prosinca 2003. izuzev njezina članka 4. stavka 2. kojim se zabranjuje stavljanje na tržište arome dima ili bilo koju hranu u ili na kojoj je prisutna aroma dima ako aroma nije odobrena, koji se primjenjuje od 16. lipnja 2005.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Primarni kondenzati dima: pročišćeni dio kondenziranog dima na bazi vode koji je obuhvaćen definicijom aroma dima.
Primarna katranska frakcija: pročišćena frakcija u vodi netopljive katranske faze kondenzata dima visoke gustoće koja je obuhvaćena definicijom aroma dima.
Derivirane aroma dima: arome nastale kao rezultat daljnje obrade primarnih proizvoda koji se uporabljuju u ili na hrani kako bi toj hrani dali aromu dima.
Primarni proizvodi: primarni kondenzati dima i primarne katranske frakcije.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se uporabljuju ili su namijenjene za uporabu u ili na hrani (SL L 309, 26.11.2003., str. 1.–8.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 2065/2003 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1321/2013 od 10. prosinca 2013. o utvrđivanju popisa odobrenih primarnih proizvoda aroma dima za uporabu kao takvih u ili na hrani i/ili za proizvodnju deriviranih aroma dima na razini Unije (SL L 333, 12.12.2013., str. 54.–67.)

Uredba (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (SL L 354, 31.12.2008., str. 34.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 627/2006 od 21. travnja 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na kriterije kakvoće za validirane analitičke metode uzorkovanja, identifikacije i karakterizacije primarnih proizvoda dima (SL L 109, 22.4.2006., str. 3.–6.)

Posljednje ažuriranje 11.04.2018

Top