EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nedopuštena genetički modificirana riža u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine – hitne mjere

Nedopuštena genetički modificirana riža u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine – hitne mjere

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Provedbena odluka Komisije 2011/884/EU – hitne mjere u vezi s nedopuštenom genetički modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

 • Njome se utvrđuju hitne mjere u vezi s nedopuštenom genetički modificiranom (GM) rižom u proizvodima od riže koji su podrijetlom iz Kine ili su otpremljeni iz nje.
 • Njome se uspostavlja zajednički protokol za uzorkovanje i analizu radi otkrivanja prisutnosti genetički modificirane riže u uvezenim proizvodima.

KLJUČNE TOČKE

Prethodna obavijest

Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje moraju:

 • dati odgovarajuću prethodnu obavijest o prirodi pošiljke i o predviđenom datumu i mjestu fizičkog prispijeća pošiljke na određenu ulaznu točku;
 • navesti je li riječ o hrani ili o hrani za životinje

Uvjeti uvoza

 • Svaka pošiljka proizvoda mora biti popraćena analitičkim izvješćem za svaku seriju i zdravstvenim certifikatom koje je popunio, potpisao i ovjerio ovlašteni predstavnik Uprave za inspekciju uvoza-izvoza i karantenu Narodne Republike Kine.
 • Ako proizvod ne sadržava rižu, ne sastoji se od riže ili nije proizveden od riže, izvješće i zdravstveni certifikat mogu se zamijeniti izjavom operatora odgovornog za pošiljku kojom on to izjavljuje.
 • Svaka se pošiljka obilježava šifrom koja se nalazi u zdravstvenom certifikatu. Svaka pojedinačna vreća ili drugi oblik pakiranja u pošiljci obilježava se tom šifrom.

Službene kontrole

 • Nadležno tijelo države članice mora osigurati pregled dokumentacije svake pošiljke, kako bi se osiguralo ispunjavanje uvjeta uvoza za sve takve proizvode.
 • Ako pošiljka proizvoda od riže nije popraćena zdravstvenim certifikatom i analitičkim izvješćem, ta se pošiljka mora vratiti u zemlju podrijetla ili uništiti.
 • Ako je pošiljka popraćena zdravstvenim certifikatom i analitičkim izvješćem, nadležno tijelo mora uzeti uzorak za analizu kako bi se utvrdilo je li prisutna nedopuštena genetički modificirana riža. Ako se pošiljka sastoji od nekoliko serija, uzorkovanje i analiza moraju se obaviti za svaku seriju.
 • Daljnji prijevoz pošiljke za koju se čekaju rezultati fizičkih provjera može se odobriti. Međutim, tijekom tog razdoblja pošiljka mora ostati pod trajnom kontrolom nadležnih tijela.
 • Puštanje pošiljaka u slobodni promet dopušta se tek nakon dostave rezultatâ fizičkih ispitivanja i ako su sve serije skladu s pravom EU-a.

Izvješća

Svaka od zemalja EU-a mora svaka tri mjeseca slati izvješće Europskoj komisiji u kojem se prikazuju svi rezultati svih analitičkih ispitivanja izvedenih tijekom prethodna tri mjeseca. Izvješće mora sadržavati sljedeće podatke:

 • broj pošiljaka podvrgnutih uzorkovanju za analizu;
 • rezultate provedenih kontrola;
 • broj pošiljaka koje su bile odbijene zbog nepostojanja zdravstvenog certifikata ili analitičkog izvješća.

OTKADA SE OVA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 12. siječnja 2012.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Provedbena odluka Komisije 2011/884/EU od 22. prosinca 2011. o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetički modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/289/EZ (SL L 343, 23.12.2011., str. 140.–148.)

Sukcesivne izmjene i dopune Odluke 2011/884/EU uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Komisije 2013/287/EU od 13. lipnja 2013. o izmjeni Provedbene odluke 2011/884/EU o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetički modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine (SL L 162, 14.6.2013., str. 10.–14.)

Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 1.–23.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 18.12.2017

Top