EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostat, ured za statistiku EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2012/504/EU kojom se razjašnjava uloga Eurostata

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Razjašnjava ulogu i odgovornosti Eurostata u pogledu razvoja, izrade i diseminacije europske statistike.

KLJUČNE TOČKE

 • Eurostat je dio Europske komisije s glavnim direktorom na čelu.
 • Eurostat djeluje u skladu sa sljedećim statističkim načelima, kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 223/2009 i u Kodeksu prakse europske statistike:
  • stručne neovisnosti;
  • nepristranosti;
  • objektivnosti;
  • pouzdanosti;
  • statističke povjerljivosti; i
  • isplativosti.
 • Eurostat provodi europski statistički program i djeluje na temelju godišnjeg programa rada.
 • Glavne zadaće Eurostata jesu:
  • prikupljati i agregirati statističke podatke potrebne za sastavljanje europske statistike;
  • razvijati i promicati statističke standarde, metode i postupke;
  • upravljati Europskim statističkim sustavom (ESS), poticati suradnju među svojim partnerima i osigurati svoju vodeću ulogu u službenim statistikama na međunarodnoj razini;
  • surađivati na međunarodnoj razini s drugim zemljama i organizacijama te podržavati neke treće zemlje u poboljšanju njihovih statističkih sustava.
 • Glavni direktor Eurostata, koji je ujedno i njegov glavni statističar:
  • ima isključivu odgovornost za odlučivanje o postupcima, statističkim metodama, standardima i procedurama, i o sadržaju i rokovima objavljivanja statističkih novosti. Glavni direktor djeluje neovisno, ne smije tražiti niti primati upute od institucija ili tijela EU-a, od bilo koje vlade države članice, ili od bilo koje druge organizacije. Glavni direktor poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da se poštuje statistička povjerljivost;
  • predsjeda Odborom za europski statistički sustav (ESSC), koji se sastoji od predstavnika zemalja EU-a (iz nacionalnih zavoda za statistiku) i koji daje smjernice ESS-u o razvoju, sastavljanju i diseminaciji europske statistike,
  • također povezuje ESS i Europski savjetodavni odbor za upravljanje statističkim podacima (sastavljen od neovisnih stručnjaka iz područja statistike) po svim pitanjima koja se odnose na provedbu Kodeksa prakse europske statistike.
 • U skladu s pravilima o povjerljivosti, Eurostat ima pravo pristupiti administrativnim podatcima službi Komisije, kako bi se smanjilo radno opterećenje na ispitanika.
 • Eurostat je odgovoran za kvalitetno upravljanje europskom statistikom i mora uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi se osiguralo pravilno provođenje Kodeksa prakse europske statistike.
 • Eurostat mora osigurati da europska statistika bude dostupna svim korisnicima u skladu sa statističkim načelima, posebno načelima profesionalne neovisnosti, nepristranosti i statističke povjerljivosti.

OTKADA SE OVA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 8. listopada 2012.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Komisije 2012/504/EU od 17. rujna 2012. o Eurostatu (SL L 251, 18.9.2012., str. 49.–52.)

Posljednje ažuriranje 13.11.2017

Top