EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zakon EU-a o zdravlju životinja

Zakon EU-a o zdravlju životinja

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2016/429 o prenosivim bolestima životinja

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Cilj joj je spriječiti i suzbiti bolesti životinja koje se mogu prenijeti na druge životinje ili ljude.
 • Zakon o zdravlju životinja dio je paketa mjera koje je predložila Europska komisija u svibnju 2013. kako bi se ojačalo provođenje zdravstvenih i sigurnosnih standarda za cijeli poljoprivredno-hranidbeni lanac.

KLJUČNE TOČKE

Ovom sveobuhvatnom uredbom podržavaju se sektori proizvodnje stoke i hrane EU-a i povezano tržište EU-a za održivost, konkurentnost, rast i radna mjesta. Njome se zamjenjuju i proširuju postojeća pravila EU-a o zdravlju životinja te se većina njih spaja u jedan jednostavniji zakon koji potiče bolju koncentraciju na ključne prioritete u liječenju bolesti, uključujući:

 • jasnije odgovornosti koje pomažu poljoprivrednicima (uzgajališta stoke, ribe i školjaka) i drugim dionicima (npr. veterinarima) u ranom otkrivanju bolesti radi sprečavanja velikih epidemija ili širenja bolesti te kako bi se ograničila prouzrokovana šteta;
 • pojednostavnjenu administraciju za međunarodno trgovanje određenim živim životinjama i životinjskim proizvodima (npr. sjeme, jajne stanice i embriji);
 • jasniju pravnu osnovu i bolje alate veterinarskim tijelima radi suzbijanja potencijalno pogubnih prijenosnih bolesti, posebice za njihov nadzor, dijagnozu i obavješćivanje;
 • veću fleksibilnost za prilagođavanje pravila lokalnim okolnostima i nastajućim pitanjima kao što su klimatske i socijalne promjene;
 • smanjivanje štetnih učinaka na zdravlje životinja i ljudi te okoliš.

Njome se utvrđuju zahtjevi za sljedeće:

 • sprečavanje bolesti i pripremu za potencijalne epidemije (npr. biosigurnosne* mjere), kao što je uporaba dijagnostičkih alata, cjepiva i medicinskih tretmana;
 • označivanje i registraciju životinja i potvrđivanje i praćenje njihovih pošiljaka, kao i određenih životinjskih proizvoda (npr. sjeme, jajne stanice i embriji);
 • unos životinja i životinjskih proizvoda u EU i njihovo premještanje unutar EU-a;
 • suzbijanje bolesti i iskorjenjivanje, uključujući hitne mjere poput ograničenja kretanja životinja, ubijanja i cijepljenja.

Pravila obuhvaćaju bolesti životinja svih držanih životinja (uključujući ljubimce za neke), divljih životinja i životinjskih proizvoda, kopnenih i akvatičnih. Ne pokrivaju izravno dobrobit životinja, iako je povezanost između zdravlja životinja i njihove dobrobiti prepoznata i uzeta u obzir kad se raspravlja o utjecaju bolesti.

Zakon EU-a o zdravlju životinja dopunjen je u sljedećim aspektima:

 • zahtjevi u pogledu sljedivosti i zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda (sjemena, jajnih stanica i zametaka) u EU-u i odobravanje objekata za zametne proizvode (objekti za proizvodnju ili obradu zametnih proizvoda);
 • sprečavanje i kontrola nekih bolesti;
 • zahtjevi za zdravlje životinja radi kretanja kopnenih životinja i jaja za valenje unutar EU-a;
 • nadzor, iskorjenjivanje i status područja slobodnog od bolesti za neke bolesti;
 • pravila za objekte za akvakulturu i prijevoznike akvatičnih životinja;
 • pravila za ulazak u EU te kretanje i rukovanje pošiljkama određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla nakon ulaska;
 • pravila za objekte koji drže kopnene životinje i valionice te sljedivost određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje;
 • bolesti na koje se primjenjuju programi nadziranja u EU-u, njihovo zemljopisno područje primjene i bolesti za koje se mogu uspostaviti područja slobodna od bolesti;
 • zahtjevi za zdravlje životinja radi kretanja akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja.

Uredbe kojima se dopunjuje ili provodi Zakon EU-a o zdravlju životinja:

 • Delegirana uredba (EU) 2018/1629 o popisu bolesti;
 • Provedbena uredba (EU) 2018/1882 o kategorijama bolesti s popisa;
 • Delegirana uredba (EU) 2019/2035 o objektima u kojima se drže kopnene životinje i valionice i sljedivosti (kako je izmijenjeno Delegiranom uredbom (EU) 2020/1625);
 • Delegirana uredba (EU) 2020/686 o premještanju zametnih proizvoda određenih držanih kopnenih životinja u EU-u;
 • Delegirana uredba (EU) 2020/687 o sprečavanju i kontroli određenih bolesti;
 • Delegirana uredba (EU) 2020/688 o zahtjevima zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u EU-u;
 • Delegirana uredba (EU) 2020/689 o nadzoru i programima iskorjenjivanja za određene emergentne bolesti;
 • Provedbena uredba (EU) 2020/690 o bolestima s popisa koje podliježu programima nadziranja u EU-u;
 • Delegirana uredba (EU) 2020/691 o pravilima za objekte akvakulture;
 • Delegirana uredba (EU) 2020/692 o pravilima za ulazak u EU određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima;
 • Delegirana uredba (EU) 2020/990 o zahtjevima zdravlja životinja i certificiranja za premještanja akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u EU-u;
 • Provedbena uredba (EU) 2020/999 o odobravanju objekata za zametne proizvode i sljedivosti zametnih proizvoda goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara;
 • Provedbena uredba (EU) 2020/2002 o izvješćivanju o bolestima s popisa;
 • Delegirana uredba (EU) 2020/2154 o zahtjevima zdravlja životinja, certificiranja i obavješćivanja za premještanja proizvoda životinjskog podrijetla od kopnenih životinja u EU-u;
 • Provedbena uredba (EU) 2020/2235 o certifikatima o zdravlju životinja za ulazak u EU-u i premještanja unutar EU-u pošiljaka određenih kategorija životinja i robe;
 • Provedbena uredba (EU) 2020/2236 o predlošcima certifikata o zdravlju životinja za ulazak u EU-u i premještanja unutar EU-u pošiljaka akvatičnih životinja.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba se primjenjuje od 21. travnja 2021. Uključuje, međutim, neke tranzicijske mjere i stavlja izvan snage starije zakonodavstvo koje se primjenjuje od 21. travnja 2016.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Biosigurnost: postupci upravljanja, aktivnosti ili postrojenja osmišljena kako bi se smanjio rizik od bolesti kod životinja.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja s(„Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.–208.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 2016/429 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1629 od 25. srpnja 2018. o izmjeni popisa bolesti navedenog u Prilogu II. Uredbi (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 272, 31.10.2018., str. 11.–15.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 od 3. prosinca 2018. o primjeni određenih pravila za sprečavanje i suzbijanje bolesti na kategorije bolesti s popisa i o utvrđivanju popisa vrsta i skupina vrsta koje predstavljaju znatan rizik za širenje tih bolesti s popisa (SL L 308, 4.12.2018., str. 21.–29.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/686 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Direktive (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i zahtjeva u pogledu sljedivosti i zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda određenih držanih kopnenih životinja u Uniji (SL L 174, 3.6.2020., str. 1.–63.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa (SL L 174, 3.6.2020., str. 64.–139.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji (SL L 174, 3.6.2020., str. 140.–210.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti (SL L 174, 3.6.2020., str. 211.–340.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/691 od 30. siječnja 2020. u pogledu zahtjeva zdravlja životinja i certificiranja za premještanja akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja u Uniji (SL L 174, 3.6.2020., str. 345.–378.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 od 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.–520.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 od 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje (SL L 314, 5.12.2019., str. 115.–169.)

Vidjeti pročišćenu verziju.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1625 od 25. kolovoza 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje (SL L 366, 4.11.2020., str. 1.–3.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/690 od 17. prosinca 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu bolesti s popisa koje podliježu programima nadziranja u Uniji, zemljopisnog područja primjene takvih programa i bolesti s popisa za koje se može utvrditi status „područje slobodno od bolesti” za kompartmente (SL L 174, 3.6.2020., str. 341.–344.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/990 od 28. travnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja i certificiranja za premještanja akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja u Uniji (SL L 221, 10.7.2020., str. 42.–63.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/999 od 9. srpnja 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i sljedivosti zametnih proizvoda goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara (SL L 221, 10.7.2020., str. 99.–104.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2002 od 7. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obavješćivanja i izvješćivanja u Uniji o bolestima s popisa, u pogledu formatâ i postupaka za podnošenje programâ nadziranja u Uniji i programâ iskorjenjivanja i izvješćivanje o njima i zahtjeva za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” te u pogledu računalnog informacijskog sustava (SL L 412, 8.12.2020., str. 1.–28.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2154 od 14. listopada 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja, certificiranja i obavješćivanja za premještanja proizvoda životinjskog podrijetla od kopnenih životinja u Uniji (SL L 431, 21.12.2020., str. 5.–8.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 od 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja, predložaka službenih certifikata i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka određenih kategorija životinja i robe i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 599/2004, provedbenih uredbi (EU) br. 636/2014 i (EU) 2019/628, Direktive 98/68/EZ i odluka 2000/572/EZ, 2003/779/EZ i 2007/240/EZ (SL L 442, 30.12.2020., str. 1.–409.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2236 od 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka akvatičnih životinja i određenih proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1251/2008 (SL L 442, 30.12.2020., str. 410.–464.)

Posljednje ažuriranje 11.12.2020

Top