EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mjere ograničavanja EU-a s obzirom na djelovanja kojima se destabilizira stanje u istočnoj Ukrajini

Mjere ograničavanja EU-a s obzirom na djelovanja kojima se destabilizira stanje u istočnoj Ukrajini

SAŽETAK:

Odluke 2014/512/CFSP — mjere ograničavanja glede djelovanja Rusije u Ukrajini

Uredbe (EU) br. 833/2014 — mjere ograničavanja glede djelovanja Rusije u Ukrajini

Odluke 2014/386/CFSP — mjere ograničavanja u odgovoru na ilegalnu aneksiju Krima i Sevastopolja

Uredbe (EU) br. 692/2014 — mjere ograničavanja u odgovoru na ilegalnu aneksiju Krima i Sevastopolja

Odluke 2014/145/CFSP — mjere ograničavanja u odnosu na djelovanja kojima se podriva ili prijeti teritorijalnom integritetu, suverenitetu i neovisnosti Ukrajine

Uredbe (EU) br. 269/2014 — mjere ograničavanja u odnosu na djelovanja kojima se podriva ili prijeti teritorijalnom integritetu, suverenitetu i neovisnosti Ukrajine

Odluke 2014/119/CFSP — mjere ograničavanja usmjerene protiv određenih osoba, subjekata i tijela glede stanja u Ukrajini

Uredbe (EU) br. 208/2014 — mjere ograničavanja usmjerene protiv određenih osoba, subjekata i tijela glede stanja u Ukrajini

SAŽETAK

ŠTO OVI DOKUMENTI RADE?

Članak 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije omogućava EU-u, u sklopu provođenja svoje ciljeva zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP), nametnuti sankcije nekoj državi koja nije članica EU-a kako bi doveo do promjene u politici. To je slučaj sa sankcijama EU-a u kontekstu ukrajinske krize.

ODGOVOR EU-A, KORAK PO KORAK

S obzirom na progresivno pogoršavanje situacije u istočnoj Ukrajini, EU je odlučio nametnuti niz mjera glede djelovanja kojima se destabilizira situacija u Ukrajini. Te sankcije treba promatrati kao dio šireg političkog dijaloga.

U tom pogledu, Vijeće EU-a je:

  • u ožujku 2014, usvojilo sankcije u obliku zamrzavanja sredstava, ciljajući na bivše ukrajinske zvaničnike odgovorne za otuđivanje javne imovine ili za kršenja ljudskih prava u Ukrajini; to je bilo fokusirano na zamrzavanje i povratak otuđenih ukrajinskih državnih sredstava;
  • usvojilo prvi paket mjera ograničavanja (zabrana putovanja i zamrzavanje sredstava) za one osobe i subjekte odgovorne za postupke koji potkopavaju ili prijete teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine;
  • snažno osudilo nezakonitu aneksiju Krima i Sevastopolja od Rusije i usvojilo, u prosincu 2014., gospodarska, trgovinska i financijska ograničenja kojima se zabranjuje uvoz u EU dobara koja potječu iz tih dvaju područja;
  • dogovorilo novi paket značajnih mjera ograničavanja, kako je opisano u nastavku.

MJERE OGRANIČAVANJA EU-A ZA RUSIJU

Vijeće je 31. srpnja 2014. godine odlučilo pojačati gospodarski i politički pritisak na Rusiju usvajanjem više ciljanih mjera:

  • ograničenja izvoza roba za civilnu i vojnu uporabu („roba s dvojnom namjenom”) i vezanih usluga za nabavu oružja i vojne opreme ako je na snazi embargo država EU-a na takvu robu;
  • ograničenja prodaje, nabave, prijenosa ili izvoza određenih tehnologija koje se mogu upotrebljavati za naftnu industriju, za upotrebu u istraživanju i proizvodnji nafte na velikim dubinama, za istraživanje i proizvodnju nafte u arktičkom području ili za projekte dobivanja nafte iz škriljevca u Rusiji;
  • ograničenja u pristupu tržištu kapitala za određene financijske institucije koje promiču konkurentnost ruskog gospodarstva.

DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2014/512/CFSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014, str. 13–17)

Sukcesivne izmjene i dopune na Odluku 2014/512/CFSP uključene su u osnovni tekst. Ova konsolidirana inačica samo je od dokumentarne vrijednosti.

Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014, str. 1-11).

Vidi konsolidiranu inačicu.

Odluka Vijeća 2014/386/CFSP od 23. lipnja 2014. o ograničenjima na robe podrijetlom iz Krima ili Sevastopolja, u odgovoru na ilegalnu aneksiju Krima i Sevastopolja (SL L 183, 24.6.2014, str. 70–71)

Vidi konsolidiranu inačicu.

Uredba Vijeća (EU) br. 692/2014 od 23. lipnja 2014. o ograničenjima uvoza u Uniju roba podrijetlom iz Krima ili Sevastopolja, u odgovoru na ilegalnu aneksiju Krima i Sevastopolja (SL L 183, 24.6.2014, str. 9–14)

Vidi konsolidiranu inačicu.

Odluka Vijeća 2014/145/CFSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja kojima se podriva ili prijeti teritorijalnom integritetu, suverenitetu i neovisnosti Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014, str. 16–21)

Vidi konsolidiranu inačicu.

Uredba Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja kojima se podriva ili prijeti teritorijalnom integritetu, suverenitetu i neovisnosti Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014, str. 6–15)

Vidi konsolidiranu inačicu.

Odluka Vijeća 2014/119/CFSP od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerene protiv određenih osoba, subjekata i tijela glede stanja u Ukrajini (SL L 66, 6.3.2014, str. 26–30)

Vidi konsolidiranu inačicu.

Uredba Vijeća (EU) br. 208/2014 od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerene protiv određenih osoba, subjekata i tijela glede stanja u Ukrajini (SL L 66, 6.3.2014, str. 1–10)

Vidi konsolidiranu inačicu.

VEZANI DOKUMENTI

Članak 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C-202, 7.6.2016., str. 144)

Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L-134, 29.5.2009., str. 1–269.)

Vidi konsolidiranu inačicu.

Zajednički vojni popis Europske unije (SL C-122, 6.4.2016., str 1–33.)

Posljednje ažuriranje 25.07.2016

Top