EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osiguravanje sigurne osobne zaštitne opreme za korisnike

Osiguravanje sigurne osobne zaštitne opreme za korisnike

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Uredba (EU) 2016/425 – sigurna osobna zaštitna oprema

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se utvrđuju zahtjevi za projektiranje i proizvodnju osobne zaštitne opreme* (OZO).
 • Njihov je cilj osigurati zdravlje i sigurnost korisnika te omogućiti prodaju i upotrebu opreme u cijeloj Europskoj uniji (EU).
 • Njome se zamjenjuje prethodno zakonodavstvo (Uredba Vijeća 89/686/EEZ).

KLJUČNE TOČKE

 • Osobna zaštitna oprema može se prodavati i upotrebljavati samo ako:
  • je u skladu s Uredbom, pri primjerenom održavanju i uporabi u skladu s namjenom, posebice u pogledu Priloga II., u kojemu se navode bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi;
  • ne ugrožava zdravlje ili sigurnost osoba, domaćih životinja ili imovinu.
 • Proizvođači moraju:
  • osigurati da su artikli OZO-a projektirani i proizvedeni u skladu sa zakonodavstvom;
  • svaki artikl OZO-a podvrgnuti relevantnom postupku ocjenjivanja sukladnosti;
  • čuvati relevantnu tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti deset godina;
  • ispitati uzorke OZO-a i, ako je to potrebno, voditi evidenciju o pritužbama, o nesukladnom OZO-u i opozivima OZO-a;
  • na ambalaži OZO-a ili u dokumentu priloženom uz njega navesti pojedinosti kao što su registrirano trgovačko ime i poštanska adresa;
  • pružiti lako razumljive upute za uporabu i sigurnosne informacije;
  • ako OZO predstavlja rizik, o tome odmah obavijestiti nadležna tijela.
 • Uvoznici i distributeri obvezni su osigurati da OZO zadovoljava standarde EU-a.
 • Nacionalna tijela za ocjenjivanje sukladnosti provode različite postupke ocjenjivanja sukladnosti, ovisno o tome od koje od triju kategorija rizika OZO štiti korisnike:
  • kategorija I. – minimalni rizici;
  • kategorija II. – rizici koji nisu navedeni u kategorijama I. ili II.;
  • kategorija III. – vrlo ozbiljni rizici poput smrti ili trajnih zdravstvenih posljedica.
 • Zemlje EU-a obavještavaju Europsku komisiju o različitim tijelima koja su ovlaštena provoditi testove ocjenjivanja sukladnosti.
 • Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima.
 • Zakonodavstvo se ne primjenjuje na osobnu zaštitnu opremu kojom se koristi:
  • za vojnu uporabu ili za očuvanje javnog poretka;
  • za samoobranu, uz iznimku sportskih aktivnosti;
  • privatno u svrhu zaštite protiv atmosferskih uvjeta koji nisu ekstremne prirode, vlage i vode tijekom pranja posuđa;
  • na plovilima za plovidbu morem ili zrakoplovima koji podliježu odgovarajućim međunarodnim ugovorima;
  • vozači i putnici na motociklima i mopedima (zaštitne kacige i viziri).
 • Zemlje EU-a moraju do 21. ožujka 2018. imati uvedene sankcije za svako kršenje zakona.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 21. travnja 2018., osim određenih članaka koji se uglavnom bave tijelima za prijavljivanje i postupcima prijavljivanja. Oni se primjenjuju od 21. listopada 2016.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

Nakon epidemije bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je:

* KLJUČNI POJMOVI

Osobna zaštitna oprema: oprema projektirana i proizvedena da je pojedinac nosi ili drži u svrhu zaštite od jedne ili više opasnosti za njegovo zdravlje ili sigurnost.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 51.–98.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Vijeća 89/686/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu (SL L 399, 30.12.1989, str. 18.–38.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 89/686/EZ uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 02.06.2020

Top