EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Žičare za putnike

Žičare za putnike

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2016/424 – žičare

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

 • Njome se utvrđuju pravila o bitnim sigurnosnim zahtjevima, projektiranju, izgradnji i puštanje u uporabu novih žičara koje prevoze putnike.
 • Ti zahtjevi osiguravaju sigurnost putnika i omogućuju da se oprema prodaje i upotrebljava diljem EU-a.
 • Uredba zamjenjuje Direktivu 2000/9/EZ.

KLJUČNE TOČKE

 • Zakonodavstvo se primjenjuje na nove žičare*, na preinake postojećih žičara koje zahtijevaju odobrenje i na podsustave* i sigurnosne komponente* za žičare. Navedeno mora ispunjavati bitne sigurnosne zahtjeve sadržane u Prilogu II. uredbi.
 • Prilog II. sadržava bitne zahtjeve koji obuhvaćaju sve aspekte žičara, uključujući održavanje i operativno-tehničke zahtjeve, a koji uključuju dimenzije i sastavljanje, ali i vučne i kontrolne uređaje.
 • Nacionalna osoba ili tijelo odgovorno za žičare mora provesti opsežnu sigurnosnu analizu svake planirane ugradnje te rezultate uključiti u sigurnosno izvješće.
 • Zemlje EU-a moraju:
  • osigurati da niti jedna žičara ne prijeti ugrožavanjem zdravlja ili sigurnosti ljudi ili imovine kada se pravilno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom,
  • uspostaviti postupke za odobrenje izgradnje i puštanja u uporabu žičara prema svojim nadležnostima,
  • omogućiti da žičare nastave raditi samo ako ispunjavaju uvjete u sigurnosnom izvješću.
 • Proizvođači podsustava i sigurnosnih komponenti moraju:
  • osigurati da podsustavi i sigurnosne komponente budu projektirane u skladu s bitnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu II.,
  • čuvati tehničku dokumentaciju i izjavu EU-a o sukladnosti 30 godina,
  • dati im tip, seriju ili serijski broj koji je moguće identificirati,
  • navesti svoje kontaktne podatke,
  • pružiti informacije o uporabi i sigurnosti koje je moguće bez poteškoća razumjeti,
  • obavijestiti nacionalna nadležna tijela ako podsustav ili sigurnosna komponenta predstavlja rizik.
 • Uvoznici i distributeri obvezni su osigurati da podsustav ili sigurnosna komponenta ispunjava bitne zahtjeve.
 • Zemlje EU-a obavješćuju Europsku komisiju o različitim tijelima koja imaju odobrenje za provedbu ispitivanja ocjenjivanja sukladnosti.
 • Komisija organizira razmjenu iskustva između nacionalnih nadležnih tijela.
 • Zemlje EU-a moraju imati uspostavljene sankcije za svako kršenje zakona do 21. ožujka 2018.
 • Zakonodavstvo se ne primjenjuje na:
  • dizala obuhvaćena zakonodavstvom EU-a (Direktiva 2014/33/EU),
  • žičare koje su puštene u uporabu prije 1. siječnja 1986., a koje su još uvijek u funkciji i za koje se smatra da su od povijesnog, kulturnog ili baštinskog interesa, a na kojima nije bilo znatnih promjena u dizajnu ili konstrukciji, uključujući podsustave i sigurnosne komponente posebno projektirane za njih,
  • postrojenja namijenjena u poljoprivredne ili šumarske svrhe,
  • žičare koje prevoze robu i posebno određene osobe u planinska skloništa i kuće,
  • opremu koja je projektirana za rekreaciju i zabavne parkove,
  • rudarska ili industrijska postrojenja,
  • postrojenja u kojima se korisnici ili vozila kreću vodom.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 21. travnja 2018., osim određenih članaka koji se uvelike odnose na tijela i postupke za prijavljivanje. Ti se članci primjenjuju od 21. listopada 2016.

POZADINA

 • Zakonodavstvo obuhvaća žičare, uspinjače i sedežnice koje prevoze ljude, posebno u planinskim turističkim središtima, sustavima gradskog prijevoza ili sportskim sustavima.
 • Kabelska vuča i funkcija prijevoza osoba dva su ključna kriterija za određivanje je li žičara obuhvaćena zakonodavstvom.
 • Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNE TOČKE

Žičara: cijeli sustav postavljen na mjestu rada, uključujući infrastrukturu i podsustave, za prijevoz osoba žičarom.

Podsustav: sustav ili njihova kombinacija namijenjena ugradnji u žičaru, kao što su natezni uređaji, ovjes ili elektrotehnički uređaji.

Sigurnosna komponenta: komponenta opreme ili svaki uređaj namijenjeni ugradnji u podsustav ili postrojenje radi osiguranja sigurnosne funkcije.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/424 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o žičarama i stavljanju izvan snage Direktive 2000/9/EZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 1.-50.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2016/424 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 13.12.2016

Top