EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima

Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2014/42/EU o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Nacionalnim tijelima nastoji olakšati oduzimanje i povrat imovinske koristi* i predmeta* ostvarenih kaznenim djelima u EU-u.

KLJUČNE TOČKE

Utvrđuje minimalna pravila za zamrzavanje i naknadno oduzimanje imovinske koristi i predmeta ostvarenih kaznenim djelom.

Dotična kaznena djela jesu ona u različitim zakonima EU-a navedena u članku 3. Direktive.

Osim oduzimanja (nakon kaznene presude) imovinske koristi i predmeta ili oduzimanja njihove vrijednosti, člankom 4. dopušta se oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim dijelom i predmeta u slučajevima bijega ili bolesti dotične osobe (kada osumnjičenik ili optuženik dulje razdoblje ne može prisustvovati kaznenim postupcima, što znači da se postupci ne mogu nastaviti u normalnim uvjetima te da nije moguća kaznena presuda).

Člankom 5. utvrđuju se jasnija pravila o proširenim ovlastima oduzimanja, čime se olakšava oduzimanje kada sudac smatra da dotična imovina potječe od drugih kaznenih radnji osuđene osobe.

Člankom 6. Direktive omogućuje se oduzimanje kada je osumnjičenik prenio imovinu trećoj strani ili ju je treća strana izravno stekla, a morala je znati da je rezultat kaznenog djela.

U skladu s člankom 10. zemlje EU-a moraju na odgovarajući način upravljati zamrznutom imovinom (na primjer, uspostavljanjem ureda za upravljanje imovinom) kako ne bi izgubila svoju ekonomsku vrijednost prije nego što se konačno oduzme.

Irska sudjeluje u Direktivi, za razliku od Ujedinjene Kraljevine (1) i Danske koje ne sudjeluju.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Direktiva je stupila na snagu 19. svibnja 2014. Zemlje EU-a trebaju je uključiti u svoje nacionalno pravo do 4. listopada 2016.

KLJUČNI POJMOVI

* Imovinska korist: prihodi od kaznenih radnji.

* Predmeti: alati koji se koriste za počinjenje kaznenih djela (npr. brod za prijevoz droge).

DOKUMENT

Direktiva 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29.4.2014., str. 39.–50.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2014/42/EU uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 07.01.2016(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top