EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurodac: europski sustav za usporedbu otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za azil

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 603/2013 o sustavu „Eurodac”, bazi podataka EU-a s otiscima prstiju za usporedbu otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za azil

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Ona proširuje Eurodac, bazu biometrijskih podataka Europske unije koja sadržava otiske prstiju podnositelja zahtjeva za azil i državljana zemalja koje nisu članice EU-a/Europskoga gospodarskog prostora (EGP-a) za usporedbu između država članica EU-a.
 • Cilj je:
  • olakšati državama članicama utvrđivanje odgovornosti za razmatranje zahtjeva za azilom usporedbom otisaka prstiju podnositelja zahtjeva i državljana zemalja koje nisu članice EU-a/EGP-a s onima u središnjoj bazi podataka; i
  • omogućiti tijelima kaznenog progona da, pod strogim uvjetima, pristupe Eurodacu radi istrage, otkrivanja i sprječavanja terorističkih ili teških kaznenih djela.

KLJUČNE TOČKE

 • Svaka država članica mora uzeti otiske prstiju svih podnositelja zahtjeva za azil i onih zadržanih pri pokušaju nezakonitog prelaska granice (npr. državljani zemalja koje nisu članice EU-a/EGP-a ili osobe bez državljanstva koje ulaze bez valjanih dokumenata), starijih od 14 godina, i u roku od 72 sata poslati podatke u bazu Eurodac.
 • Kada se pronađe podnositelj azila ili državljanin zemlje koja nije članica EU-a/EGP-a koji se nezakonito nalazi u državi članici, tada ta država članica može pristupiti Eurodacu da bi ustanovila je li taj pojedinac prethodno podnio zahtjev za azil u državi članici ili je li bio prethodno zadržan pri pokušaju nezakonitog ulaska u EU.
 • Podatci o otiscima prstiju trebaju se izbrisati nakon što podnositelji zahtjeva za azil, državljani zemalja koje nisu članice EU-a/EGP-a ili osobe bez državljanstva steknu državljanstvo države članice.
 • Ovom se uredbom pomaže primijeniti Uredba Dublin III (Uredba (EU) br. 604/2013) u kojoj su utvrđena pravila za utvrđivanje koja je država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil.
 • Izvorni propis o bazi Eurodac (Uredba (EZ) br. 2725/2000) nije nudio sredstvo kojim bi tijela kaznenog progona mogla zatražiti usporedbe podataka. Ovom se uredbom, međutim, omogućava policiji i Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva da usporede otiske prstiju povezane s kaznenim istragama s onima sadržanima u Eurodacu. Međutim, zbog temeljnog prava na privatnost, tijela kaznenog progona smiju upotrebljavati Eurodac samo za usporedbe:
  • kada postoje opravdani razlozi za vjerovanje da će im to znatno pomoći u sprječavanju, otkrivanju ili istraživanju terorističkih ili drugih teških kaznenih djela; i
  • samo kao zadnje rješenje nakon što se prvo provelo nekoliko drugih provjera.
 • Nijedan podatak iz baze Eurodac ne smije se dijeliti s državama koje nisu članice EU-a (osim s Islandom i Norveškom).
 • Neki podnositelji zahtjeva za azil i državljani zemalja koje nisu članice EU-a/EGP-a ili osobe bez državljanstva odbile su suradnju s državama članicama u pokušaju da im uzmu otiske prstiju za bazu podataka Eurodac. To je nagnalo Europsku komisiju da izda dokument o mogućoj najboljoj praksi u vezi s uzimanjem otisaka prstiju.
 • Protokol između EU-a, Islanda i Norveške, kao i protokol s Lihtenštajnom i Švicarskom, oba potpisana 2020., produljuju primjenu Uredbe (EU) br. 603/2013 o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil u Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. srpnja 2015.

Protokol s Lihtenštajnom i Švicarskom stupio je na snagu 1. svibnja 2022. Protokol s Islandom i Norveškom stupio je na snagu 1. rujna 2022.

POZADINA

Eurodac je izvorno stvoren 2000. (Uredba (EZ) br. 2725/2000) i radi od 2003. Komisija ga smatra veoma uspješnim informacijsko-tehnološkim alatom.

Za više informacija vidjeti:

 • Eurodac (Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde)

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (preinačena) (SL L 180, 29.6.2013., str. 1.–30.).

VEZANI DOKUMENTI

Informacije u vezi sa stupanjem na snagu Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (SL L 240, 16.9.2022., str. 1.).

Informacije o stupanju na snagu Protokola između Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške uz Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (SL L 240, 16.9.2022., str. 2.).

Protokol između Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške uz Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (SL L 64, 3.3.2020., str. 3.–7.).

Protokol između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (SL L 32, 4.2.2020., str. 3.–7.).

Radni dokument službi Vijeća o provedbi uredbe o Eurodacu u vezi s obvezom uzimanja otisaka prstiju (SWD(2015) 150 final, 27.5.2015.).

Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinačena) (SL L 180, 29.6.2013., str. 31.–59.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 604/2013 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 28.09.2022

Top