Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uvjeti života za tražitelje azila – pravila EU-a

Uvjeti života za tražitelje azila – pravila EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2013/33/EU o standardima za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

 • Stvara pravila Europske unije (EU) o uvjetima života (ili „prihvata”) podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu* (tražitelji azila ili osobe koje traže supsidijarnu zaštitu*) koji čekaju da se razmotri njihova prijava. Ta bi pravila trebala pomoći spriječiti ljude od odlaska u druge zemlje zbog razlika u uvjetima života.
 • Cilj joj je jamčiti dostojanstveni standard života za tražitelje azila u EU-u i osigurati da se poštuju njihova ljudska prava.

KLJUČNE TOČKE

Na koga se odnosi?

Direktiva se primjenjuje na podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu i njihove obitelji, uključujući:

 • bračne drugove i nevjenčane partnere,
 • njihovu djecu mlađu od 18 godina,
 • ostale članove obitelji (npr.majka ili otac podnositelja zahtjeva, ako je mlađi od 18).

Standardni uvjeti za prihvat na razini EU-a

Direktivom se žele uskladiti uvjeti prihvata diljem EU-a. Ti uvjeti uključuju:

 • pristup smještaju,
 • hranu, odjeću,
 • novčanu naknadu,
 • pristojan standard života, i
 • medicinsku i psihološku skrb.

Druga jamstva

Osim temeljnih uvjeta prihvata, zemlje EU-a moraju osigurati da podnositelji zahtjeva imaju pristup:

 • zapošljavanju unutar devet mjeseci,
 • obrazovanju za djecu mlađu od 18.

Ranjive osobe

 • Mora se napraviti pojedinačna ocjena kako bi se ocijenile potrebe ranjivih osoba (djeca, osobe s invaliditetom ili žrtve zlostavljanja).
 • Posebna pravila primjenjuju se na djecu, djecu bez pratnje i žrtve mučenja i nasilja.
 • Ranjivi tražitelji azila moraju imati pristup psihološkoj skrbi.
 • Kada se djeca bez pratnje prijave za azil, treba im se pružiti kvalificirani predstavnik koji će im pomoći. Najbolji interesi djece i jedinstvo obitelji moraju se prvo razmotriti.

Zadržavanje tražitelja azila

Podnositelji zahtjeva ne bi se trebali zadržavati samo zato što traže međunarodnu zaštitu. Zadržavanje bi trebalo biti krajnje rješenje o kojemu se odlučuje u pojedinom slučaju.

Usvojen je opsežan popis razloga za zadržavanje kako bi se izbjeglo proizvoljno zadržavanje.

Direktiva također:

 • ograničava razdoblja zadržavanja,
 • ograničava zadržavanje ranjivih osoba, posebice djece,
 • nudi pravna jamstva (npr. pristup besplatnoj pravnoj pomoći, informacijama u pisanom obliku kada se žali o nalogu o zadržavanju),
 • uvodi specifične uvjete za prihvat za objekte za zadržavanje, poput prostora na otvorenome i kontakta s odvjetnicima, nevladinim organizacijama i članovima obitelji.

Direktiva 2013/33/EZ stavila je izvan snage Direktivu 2003/9/EZ s učinkom od 21. srpnja 2015.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 19. srpnja 2013. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 21. srpnja 2015.

POZADINA

EU je djelovao u smjeru stvaranja zajedničkog europskog sustava azila (CEAS). Od 2013. usvojene su serije novih pravnih tekstova kako bi se poboljšao rad CEAS-a.

* KLJUČNI POJMOVI

Međunarodna zaštita: status izbjeglice ili status osobe kojoj je odobrena supsidijarna zaštita.

Status osobe kojoj je odobrena supsidijarna zaštita: može se odobriti državljanima zemalja izvan EU-a ili osobama bez državljanstva koje ne ispunjavaju uvjete za dobivanje statusa izbjeglica, a koje su izložene riziku od ozbiljne nepravde ako se vrate u svoju zemlju podrijetla.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (SL L 180, 29.6.2013., str. 96.–116.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Vijeća 2003/9/EZ od 27. siječnja 2003. o uvođenju minimalnih standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za azil (SL L 31, 6.2.2003., str. 18.–25.)

Posljednje ažuriranje 31.10.2016

Top