EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Postupci za azil Europske unije

Postupci za azil Europske unije

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2013/32/EU – zajednički postupci za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Ona stavlja izvan snage Direktivu 2005/85/EZ o minimalnim normama koje se odnose na postupke priznavanja i ukidanja statusa izbjeglica u Europskoj uniji (EU).
 • Definira zajedničke postupke za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite diljem EU-a (status izbjeglice i zaštita ljudi koji nisu izbjeglice, ali bi bili u velikoj opasnosti ako se vrate u svoju zemlju porijekla).
 • Nastoji osigurati da su međunarodni postupci zaštite:
  • brži i učinkovitiji;
  • pošteniji za podnositelje zahtjeva;
  • zadovoljavaju norme diljem EU-a za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite.

KLJUČNE TOČKE

Na koga se odnosi?

Direktiva obuhvaća sve zahtjeve za međunarodnom zaštitom podnesene u državama EU-a (s iznimkom Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine (1)), uključujući na granicama, u teritorijalnim vodama ili tranzitnim zonama.

Kako?

 • Definira jasna pravila kako se prijaviti za međunarodnu zaštitu, kako bi se odluke o zahtjevima donosile brže i učinkovitije no dosada. Potrebno je uvesti posebne mjere, osobito na granicama, kako bi se ljudima pomoglo predati zahtjev. U pravilu, inicijalni proces podnošenja zahtjeva (ne uključuje žalbe) ne smije trajati duže od 6 mjeseci. Donositelji odluka moraju biti posebno obučeni za taj postupak, a podnositelji zahtjeva moraju dobiti postupovna jamstva.
 • U dobro definiranim okolnostima, gdje je vjerojatno da će zahtjev biti neutemeljen ili gdje postoje ozbiljne zabrinutosti vezano uz nacionalnu sigurnost ili javni red, moguće je primijeniti posebne postupke, uključujući i bržu obradu ili obradu zahtjeva na granici.

Osnovna jamstva

 • Države EU-a moraju osigurati da:
  • se zahtjevi podnositelja razmatraju pojedinačno, objektivno i nepristrano;
  • su podnositelji zahtjeva informirani, na jeziku koji razumiju, o postupku koji se provodi, njihovim pravima i donesenoj odluci. Mora im se osigurati tumač koji će im pomoći u iznošenju predmeta, ako je potrebno;
  • podnositelji zahtjeva imaju pravo konzultirati pravnog savjetnika, o vlastitom trošku;
  • podnositelji zahtjeva imaju pravo na učinkovitu žalbu pred sudom i besplatnu pravnu pomoć tijekom žalbenog postupka.
 • Države EU-a ne mogu pritvoriti osobu samo zato što je on/ona podnositelj zahtjeva za azil. Ako je podnositelj zahtjeva u pritvoru, moraju se primjenjivati pravila EU-a kako je opisano u izmijenjenoj direktivi o standardima za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (direktiva o uvjetima za prihvat).

Postupak razmatranja

Prije nego nadležno tijelo donese svoju odluku, podnositelji zahtjeva imaju pravo na osobni razgovor, gdje imaju priliku iznijeti sve temelje svog zahtjeva. Osoba koja vodi razgovor mora biti kompetentna uzeti u obzir osobne okolnosti podnositelja i opće okolnosti situacije. Države EU-a moraju osigurati da se informacije o pojedinačnim podnositeljima zahtjeva drže u tajnosti.

Specifična jamstva za ranjive osobe

 • Osobe s posebnim potrebama, zbog njihove dobi, invalidnosti, bolesti ili seksualne orijentacije, kao posljedica traume ili nekog drugog razloga, moraju dobiti odgovarajuću potporu, uključujući i dovoljno vremena, kako bi im se pomoglo s postupkom podnošenja zahtjeva.
 • Specifični uvjeti postoje za djecu bez pratnje, uključujući obvezu imenovanja kvalificiranog zastupnika. Općenitije, potrebno je u obzir uzeti najbolje interese sve djece prilikom primjene ove direktive.

Sprječavanje ponovljenih zahtjeva

Države EU-a dobile su nove načine rješavanja ponovljenih zahtjeva od strane iste osobe. Osobe kojima nije potrebna zaštite više ne mogu izbjegavati povratak u njihovu državu kontinuiranim ulaganjem novih zahtjeva.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

 • Direktiva je stupila na snagu 19. srpnja 2013., osim članaka 47. (mogućnost da javne vlasti pobiju upravne i/ili sudske odluke kako je navedeno u nacionalnom zakonodavstvu) i 48. (tajnost u svezi s bilo kojim informacijama koje provedbena tijela dobiju u obavljaju svog rada). Oni se primjenjuju od 21. srpnja 2015.
 • Države EU-a morale su uključiti direktivu u svoje nacionalno pravo do 20. srpnja 2015., osim određenih aspekata članka 31. koji se bavi postupkom razmatranja, a primjenjuje se od 20. srpnja 2018.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.-95.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL L 337, 20.12.2011., str. 9.-26.)

Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 180, 29.6.2013., str. 1.-30.)

Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka) (SL L 180, 29.6.2013., str. 31.-59.)

Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (SL L 180, 29.6.2013, str. 96.-116.)

Posljednje ažuriranje 25.05.2020(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top