EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europska granična i obalna straža (do prosinca 2020.)

Europska granična i obalna straža (do prosinca 2020.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2016/1624 o europskoj graničnoj i obalnoj straži

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

 • Njome se uspostavlja europska granična i obalna straža kako bi se prvi put osigurala učinkovita provedba integriranog upravljanja granicama na vanjskim granicama Europske unije (EU), kao i na granicama zemalja pridruženih schengenskom prostoru (Island, Norveška i Švicarska).
 • Europska granična i obalna straža sastoji se od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”), osnovane na temelju postojeće granične agencije EU-a (koja se uobičajeno naziva Frontex), i od tijela zemalja EU-a i zemalja pridruženih schengenskom prostoru koja su nadležna za upravljanje granicama.
 • Njome se također proširuju i osnažuju ovlasti Frontexa.

KLJUČNE TOČKE

Glavne zadaće europske granične i obalne straže

 • Glavna zadaća europske granične i obalne straže jest raditi u smjeru razvoja europskog integriranog upravljanja granicama kao podijeljene odgovornosti Agencije te nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama.
 • Glavna djelovanja Agencije jesu:
  • doprinijeti učinkovitom funkcioniranju nadzora državne granice na relevantnim vanjskim granicama, uključujući djelovanja radi omogućavanja legalnih prelazaka granica i otkrivanja prekograničnog kriminala poput krijumčarenja migranata ili trgovanja ljudima;
  • pružati tehničku i operativnu pomoć zemljama sudionicama kroz zajedničke operacije* i brze intervencije na granicama;
  • pružati tehničku i operativnu pomoć kao potporu u operacijama traganja i spašavanja osoba u nevolji na moru do kojih može doći tijekom operacija zaštite državne granice na moru;
  • pružiti analize rizika za unutarnju sigurnost,kao i analize prijetnji koje mogu utjecati na funkcioniranje ili sigurnost vanjskih granica EU-a;
  • surađivati sa zemljama koje nisu članice EU-a i koje nisu pridružene članice schengenskog prostora, usredotočujući se na susjedne zemlje i na zemlje podrijetla i/ili tranzita za nezakonito useljavanje;
  • provoditi procjenu osjetljivosti, uključujući procjenu kapaciteta i pripremljenosti zemalja sudionica za suočavanje s prijetnjama i izazovima na vanjskim granicama;
  • organizirati, koordinirati i provoditi operacije vraćanja* i intervencije.

Operacije spašavanja

U skladu s međunarodnim konvencijama poput Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, sva plovila koja sudjeluju u operacijama na moru koje koordinira Agencija moraju pružiti pomoć osobama u nevolji na moru. Agencija zemljama sudionicama pomaže pri vođenju operacija traganja i spašavanja kako bi se zaštitili i spasili životi tijekom operacija zaštite državne granice na moru.

Praćenje migracijskih tokova i analiza rizika

 • Agencija doprinosi osiguranju provedbe standarda EU-a za zaštitu i provedbu upravljanja granicama na svim vanjskim granicama.
 • Vanjske granice zemalja EU-a i zemalja pridruženih schengenskom prostoru neprestano će se pratiti putem analize rizika i obveznih procjena osjetljivosti kako bi se utvrdile i riješile slabe točke.

Granične i obalne straže EU-a

 • Snage za brzu reakciju, koje čini najmanje 1500 službenika granične i obalne straže i pričuva tehničke opreme, trebaju biti spremne reagirati na bilo kakvu vrstu pritiska nelegalne migracije na vanjskim granicama.
 • Prema potrebi, timovi europske granične i obalne straže iz snaga za brzu reakciju bit će odmah dopunjeni dodatnim timovima europske granične straže iz zemalja EU-a.

Obrada osobnih podataka

 • Agencija smije obrađivati osobne podatke samo u svrhu analize rizika, organizacije operativnih aktivnosti, uključujući zajedničke operacije, brzih intervencija na granicama, operacija vraćanja i intervencija vraćanja* te slanja nadležnim nacionalnim tijelima ili agencijama EU-a kao što su EASO, Europol i Eurojust.
 • Agencija će upravljati osobnim podacima osoba koje se sumnjiče da sudjeluju u prekograničnom kriminalu poput krijumčarenja migranata, trgovanja ljudima ili terorizma.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) 2016/1624 bit će ukinuta i zamijenjena 31. prosinca 2020. Uredbom (EU) 2019/1896 kojom se uspostavlja nova pojačana europska granična i obalna straža – vidjeti sažetak.

OD KADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba je stupila na snagu 6. listopada 2016. Snage za brzu reakciju i pričuva tehničke opreme postoje od prosinca 2016.

POZADINA

Uspostavljanje europske granične i obalne straže jedna je od mjera utvrđenih Europskim migracijskim programom kako bi se ojačalo upravljanje vanjskim granicama EU-a, kao i njihova sigurnost.

Također pogledajte

KLJUČNI POJMOVI

Zajedničke operacije: operacije koje koordinira Agencija i koje uključuju ljudske resurse i tehničku opremu koje pruža jedna zemlja EU-a ili više njih.
Operacija vraćanja: u kojima Agencija koordinira operacijom koja uključuje tehničko i operativno pojačanje koje pruža jedna zemlja EU-a ili više njih te u okviru koje se povratnici iz jedne zemlje ili više njih vraćaju – prisilno ili dobrovoljno.
Intervencije vraćanja: u kojima Agencija zemljama EU-a pruža veću tehničku i operativnu pomoć koja se sastoji od raspoređivanja u zemlje EU-a europskih timova za intervencije vraćanja i od koordiniranja operacija vraćanja.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.–76.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) 2016/1624 uključene su u originalni tekst. Ova pročišćena verzija ima isključivo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624 (SL L 295, 14.11.2019., str. 1.–131.)

Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.–52.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 27.08.2020

Top