EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kazne za krivotvorenje novca

Kazne za krivotvorenje novca

Prema Europskoj središnjoj banci, od uvođenja valute 2002. krivotvorenjem eura prouzročena je financijska šteta od najmanje 500 milijuna eura gospodarstvu Europske unije. Novi zakon usvojen je kako bi se zaštitio euro i druge valute od krivotvorenja.

DOKUMENT

Direktiva 2014/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, kojom se zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća 2000/383/PUP.

SAŽETAK

Nova direktiva Europske unije (EU) utvrđuje minimalna pravila o definiranju kaznenih djela i sankcija u području krivotvorenja valuta. Njome se također uvode zajedničke odredbe za jačanje borbe protiv krivotvorenja, poboljšavanje istrage te osiguravanje bolje suradnje u borbi protiv krivotvorenja.

Kaznena djela

Države EU-a moraju uvesti mjere koje će osigurati da su bilo koja namjerno prijevarna izrada, primanje, pribavljanje ili posjedovanje instrumenata, predmeta, računalnih programa, kao i sigurnosnih obilježja (poput holograma ili vodenih žigova) kažnjivi.

Namjerno ponašanje također je potrebno kazniti u pogledu novčanica i kovanica koje još nisu izdane, ali su određene za stavljanje u optjecaj kao zakonsko sredstvo plaćanja, kao i poticanje i sudioništvo u kaznenom djelu krivotvorenja.

Sankcije za pojedince (fizičke osobe)

Uvedene sankcije moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće te uključivati zatvorsku kaznu. Maksimalna zatvorska kazna (5 i 8 godina ovisno o slučaju) mora se primjenjivati najmanje na najozbiljnije oblike kaznenih djela krivotvorenja.

Iako namjerna predaja krivotvorenognovca koji je primljen u dobroj vjeri može biti predmetom sankcija kao što su novčane kazne, u nacionalnim zakonima država EU-a potrebno je osigurati odredbe o zatvorskoj kazni kao maksimalnu sankciju.

Odgovornost i sankcije za pravne osobe

Države EU-a moraju osigurati da pravna tijela (npr. društva i udruge) mogu biti odgovorna kao alternativa pojedincima (fizičkim osobama) te primijeniti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće sankcije za pravne osobe. Potrebno je definirati raspon sankcija, kako bi one uključivale ukidanje prava na javne naknade ili pomoć, privremenu ili stalnu zabranu obavljanja trgovačke djelatnosti te stavljanje pod sudski nadzor.

Analiza i otkrivanje krivotvorina novčanica i kovanica eura

Države EU-a moraju osigurati da njihovi nacionalni centri za analizu i nacionalni centri za analizu kovanica mogu testirati euro i budu dostupni za kontinuirane sudske procese u svrhu otkrivanja daljnjih krivotvorina.

Primjena

Irska primjenjuje ovu direktivu. Međutim, ona nije obvezujuća za Dansku i Ujedinjenu Kraljevinu (1).

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 2014/62/EU

22.5.2014.

23.5.2016.

SL L 151, 21.5.2014.

Posljednje ažuriranje 10.08.2014(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top