EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energetsko-klimatski paket za 2020.

Energetsko-klimatski paket za 2020.

Energetsko-klimatski paket sastoji se od dopunskog zakonodavstva kojemu je cilj osigurati da EU bude u skladu s vlastitim ambicioznim energetsko-klimatskim ciljevima za 2020. Paket navodi tri ključna cilja:

DOKUMENT

Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ

SAŽETAK

  • smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU-u za 20 % od razina iz 1990.;
  • poboljšanje energetske učinkovitosti u EU-u za 20 % ;
  • 20 % energije EU-a iz obnovljivih izvora (vjetar, sunce, biomasa itd.).

ČEMU SLUŽI OVAJ PAKET?

Ovi „20-20-20” ciljevi namijenjeni su borbi protiv klimatskih promjena, jačanju energetske sigurnosti EU-a i jačanju njezine konkurentnosti. Ova politika u skladu je sa strategijom Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.

KLJUČNE TOČKE

Reformiran sustav trgovanja emisijama EU-a

U samom središtu paketa revizija je sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS), koji pokriva oko 45 % cjelokupnih emisija stakleničkih plinova u EU-u. Sustav uključuje sve zemlje EU-a, kao i Island, Lihtenštajn i Norvešku. Želi smanjiti emisije stakleničkih plinova iz energetskog sektora i glavne industrije na isplativ način, stavljajući tržišnu cijenu na emisije kroz primjenu politike„ograniči i trguj” *. EU ETS primjenjuje se na otprilike 11 000 elektrana i drugih velikih industrijskih postrojenja. EU ETS se 2012. proširio te sada uključuje i zrakoplovstvo.

Direktiva o trgovanju emisijama, koja je značajno revidirana i ojačana, podržava EU ETS. Revizija se primjenjuje od 2013., početka trećeg razdoblja trgovanja EU ETS-a i uvodi u sustav:

  • jedinstvenu granicu na razini EU-a za jedinice emisija (smanjivanje od 1,74 % svake godine), zamjenjivanje sustava nacionalnih granica kako bi do 2020. emisije bile 21 % ispod razina iz 2005.;
  • aukcije (kupovina emisijskih jedinica) koje bi progresivno zamijenile besplatno premještanje jedinica, počevši s energetskim sektorom;
  • Šira pokrivenost u pogledu sektora i plinova (ugljikov dioksid, dušikov oksid i perflourougljici).

Nacionalni ciljevi za ne-EU ETS emisije

Drugi dio zakonodavstva paketa jest Odluka o podjeli napora. Postavlja obvezujuće godišnje ciljeve za svaku zemlju EU-a u smanjenju emisija stakleničkih plinova u sektorima koje ne pokriva EU ETS, kao što su stambeno zbrinjavanje, poljoprivreda, otpad i promet (isključuje se zrakoplovstvo).

Nacionalni ciljevi, koji pokrivaju razdoblje od 2013. do 2020., razlikuju se sukladno relativnom bogatstvu zemlje EU-a. Kreću se od 20 % smanjenja emisije do 2020. (u usporedbi s 2005.) za najbogatije zemlje EU-a do 20 % povećanja za najmanje bogate. No, sve zemlje moraju težiti ograničavanju svojih emisija. Svake godine također moraju izvještavati o emisijama, sukladno mehanizmu EU-a za nadziranje.

Nacionalni ciljevi za obnovljivu energiju

Sukladno Direktivi o obnovljivoj energiji, trećem dijelu zakonodavstva navedenog paketa, zemlje EU-a dobile su obvezujuće ciljeve kako bi se do 2020. povisio udio obnovljive energije u njihovoj potrošnji energije. Ovi ciljevi ovise o korištenju obnovljivih izvora energije svake zemlje i potencijalu da povećaju njihovu proizvodnju u rasponu od 10 % na Malti do 49 % u Švedskoj.

Nacionalni ciljevi omogućit će EU-u kao cjelini da postigne svoj cilj od 20 % obnovljive energije za 2020., što je više nego dvostruko u usporedbi s razinama iz 2010. koje su iznosile 9,8 % - i 10 % udjela obnovljive energije u sektoru prometa. Ciljevi će također pomoći u smanjivanju emisije stakleničkih plinova i smanjivanju ovisnosti EU-a o uvoznoj energiji. Najmanje 10 % goriva za prijevoz u svakoj zemlji mora biti obnovljivo (npr. biogoriva, vodik, „zelena” električna energija). Biogoriva moraju biti u skladu s dogovorenim kriterijima održivosti.

Hvatanje i skladištenje ugljika

Četvrti dio energetsko-klimatskog paketa direktiva je o stvaranju pravnog okvira za tehnologije ekološki sigurne uporabe hvatanja i skladištenja ugljika (CCS). CCS uključuje hvatanje ugljikova dioksida koji se ispušta u industrijskim procesima i njegovo podzemno skladištenje u geološkim formacijama u kojima ne može doprinositi globalnom zatopljenju.

Ova direktiva pokriva sve podzemno skladištenje CO2 u EU-u i postavlja zahtjeve koji se primjenjuju na cjelokupni životni vijek skladišnih prostora.

Energetska učinkovitost

Cilj energetske učinkovitosti primjenjuje se kroz Plan energetske učinkovitosti za 2011. i Direktivu o energetskoj učinkovitosti.

Više informacija:

KLJUČNI POJMOVI

*Načelo „ograniči i trguj” : EU ETS djeluje po načelu „ograniči i trguj”. „Granica” se postavlja na cijeli iznos određenih stakleničkih plinova koje mogu emitirati tvornice, elektrane i druga postrojenja u sustavu. Granica se smanjuje s vremenom kako bi se cjelokupne emisije smanjile. Sustav dozvoljava trgovinu emisijskim jedinicama na način da cjelokupne emisije postrojenja i operatera zrakoplova ostanu unutar granice i da se poduzmu mjere kako bi se smanjile emisije.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2009/28/EZ

25.6.2009.

5.12.2010.

SL L 140, 5.6.2009., str. 16. - 62.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ u svrhu poboljšanja i proširenja sustava Zajednice za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (SL L 140, 5.6.2009., str. 63. - 87.)

Odluka br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5.6.2009., str. 136. - 148.)

Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (SL L 140, 5.6.2009., str. 114. - 135.)

Posljednje ažuriranje 10.09.2015

Top