EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europski program za satelitsko praćenje (Copernicus): klimatski aspekti

Europski program za satelitsko praćenje (Copernicus): klimatski aspekti

Program Copernicus je civilni program koji koristi satelitsku tehnologiju za praćenje Zemlje. Pruža pouzdane i ažurirane informacije o stanju našeg okoliša redovitim praćenjem promjena u atmosferi, oceanima i na kopnu. Podaci su neprocjenjivi za borbu protiv klimatskih promjena, kao i za razne sektore kao što su ljudsko zdravlje i turizam.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010.

SAŽETAK

ŠTO RADI OVA UREDBA?

Pruža pravni okvir programa Copernicus za razdoblje 2014.-2020., definiranjem operativnih pravila i određivanjem glavnih ciljeva. Praćenje klimatskih promjena jedno je od šest područja za koja su usluge programa Copernicus posebno dizajnirane. Ostala su: praćenje atmosfere, morskog okoliša i kopna, upravljanje u kriznim situacijama i sigurnost.

KLJUČNE TOČKE

  • Usluga klimatskih promjena daje informacije u svrhu potpore politikama prilagođavanja klimatskim promjenama i ublažavanja te smanjivanja utjecaja klimatskih promjena.
  • Usredotočena je na ključne klimatske varijable ili pokazatelje, kao što su povećanje temperature, podizanje razine mora, topljenje ledenjaka i zagrijavanje oceana.
  • Koristi klimatske pokazatelje - na temelju evidencije o temperaturi, oborinama i suši - za identifikaciju pokretača klime, scenarija modela klimatskih promjena i procjenu utjecaja na društvo.
  • Uslugu provodi Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze, sukladno sporazumu s Komisijom iz studenog 2014.
  • Planirano je da će dosegnuti svoj operativni kapacitet tri godine nakon početka rada.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 1. siječnja 2014.

POZADINA

Podatke koje pruža program Copernicus koriste kreatori politika i javne vlasti za razvoj zakonodavstva i politika o okolišu te za odgovor na prirodne katastrofe i humanitarne krize. Rezultati su dostupni besplatno, što otvara vrata za poslovne prilike europskim tvrtkama, posebno malim i srednjim poduzećima.

Za više informacija pogledajte:

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 377/2014

1.1.2014.

-

SL L 122, 24.4.2014., str. 44.-66.

Posljednje ažuriranje 23.04.2015

Top