EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poticanje poduzetništva europskih MSP-ova – Program COSME

Poticanje poduzetništva europskih MSP-ova – Program COSME

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1287/2013 – uspostava Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014.–2020.)

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se uspostavlja program Europske unije (EU) kojim se želi povećati potpora malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) poboljšanjem uvjeta u kojima poduzetništvo može uspjeti.

KLJUČNE TOČKE

 • MSP-ovi su najveći pokretač gospodarskog rasta i zaposlenosti u EU-u. U sklopu Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) MSP-ovima je lakše ostati konkurentima putem pristupa financijama i tržištima, pojednostavnjenja propisa i promicanja poduzetništva.
 • Programom COSME omogućit će se izravni kanal komunikacije između europskih MSP-ova i Europske komisije.

Bolji uvjeti poslovanja

 • Programom COSME podržavat će se mjere kojima se MSP-ovima poboljšava pristup financijama od faze pokretanja do faze rasta. Financijski instrumenti uključuju vlasnički kapital i instrumente kreditnog jamstva. Oni se u nekim slučajevima mogu upotrebljavati uz nacionalne financijske instrumente za regionalnu politiku i program Obzor 2020. za istraživanje i inovacije.
 • Program će omogućiti i bolji pristup tržištima u EU-u i izvan njega. Program će pružiti informacije o područjima kao što su:
  • dostupne poslovne mogućnosti,
  • prepreke ulasku na tržište u područjima izvan EU-a,
  • savjeti o pravnim i carinskim praksama
 • Pružat će se i usluge za potporu prava intelektualnog vlasništva, uključujući prekograničnu poslovnu suradnju, prijenos tehnologije i istraživanja i razvoja te partnerstva za inovacije.

Promicanje konkurentnosti

 • Kako bi održao konkurentnost i održivost poslovanja, cilj je programa poboljšati oblikovanje i provedbu postojećih politika koje utječu na MSP-ove. Također će promicati prekograničnu suradnju i podržavati razvoj proizvoda i usluga te tehnologija.
 • MSP-ove će ohrabrivati da posluju na ekološki održiv način te da pokažu socijalnu korporativnu odgovornost.

Kultura poduzetništva

 • Taj će se program usredotočiti i na promicanje poduzetništva. Cilj mu je stvoriti poduzetničku kulturu u EU-u uklanjajući prepreke koje malim poduzećima otežavaju rast, uključujući promjenjiva regulatorna opterećenja koja MSP-ovi već imaju.
 • Program će posebnu pozornost obratiti mladim ženama poduzetnicama te ostalim specifičnim ciljanim skupinama kao što su starije osobe i poduzetnici koji pripadaju socijalno ugroženim skupinama.

Financiranje

Proračun programa iznosi 2,3 milijarde eura tijekom 7 godina te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020 godine. Njime upravlja Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 23. prosinca 2013.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.–49.)

Vidjeti pročišćeni tekst

Posljednje ažuriranje 01.03.2018

Top