EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Krovni program EU-a za zapošljavanje i socijalnu politiku: EaSI

Krovni program EU-a za zapošljavanje i socijalnu politiku: EaSI

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1296/2013 o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Europski program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSi) za razdoblje 2014. – 2020. krovni je program čiji je cilj pridonijeti provedbi strategije Europa 2020., uključujući njezine glavne ciljeve, integrirane smjernice i vodeće inicijative jamčenjem financijske potpore za ostvarivanje ciljeva Unije, u smislu promicanja visoke razine kvalitetnog i održivog zapošljavanja, jamčenja primjerene i dostojne socijalne zaštite, borbe protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanja radnih uvjeta. Nakon proglasa Europskog stupa socijalnih prava kojim se utvrđuju smjernice za podršku pravednim i funkcionalnim tržištima rada i sustavima socijalne skrbi, EaSI je ključan alat za pružanje pomoći Komisiji u jačanju socijalne dimenzije EU-a.

Ovom Uredbom uspostavlja se Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije. Programom EaSI nastoji se zajamčiti održiv i dugoročni rast i radna mjesta, smanjiti razlike između zemalja EU-a te pomoći pri smanjenju socijalne nejednakosti.

KLJUČNE TOČKE

Programom EaSI objedinjuju se tri programa EU-a kojima se odvojeno upravljalo između 2007. i 2013.: program za zapošljavanje i socijalnu uključenost (Progress), Europske službe za zapošljavanje (EURES) i Mikrofinancijski instrument Progress. Od siječnja 2014. ti programi sačinjavaju tri osi programa EaSI. Njima se podupire:

Program EaSI provodi se od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020., a ukupni je proračun za to razdoblje 919 milijuna EUR.

OTKADA SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 21. prosinca 2013.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije i izmjeni Odluke br. 283/2010/EU o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 238.–252.)

Naredne izmjene Uredbe (EU) br. 1296/2013 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30. 7. 2018., str. 1.–222.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredbi (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22. 4. 2016., str. 1.–28.)

Vidjeti pročišćenu verziju.

Posljednje ažuriranje 15.11.2019

Top