EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jamstvo za mlade

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Jamstvo za mlade

Predanost država članica u osiguravanju svim ljudima mlađim od 25 godina kvalitetne ponude za zapošljavanje, nastavak obrazovanja, praksu ili pripravništvo unutar četiri mjeseca od gubitka prethodnog zaposlenja ili završetka školovanja.

DOKUMENT

Preporuka Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Jamstava za mlade (SL C 120, 26.4.2013.).

SAŽETAK

7,5 milijuna mladih ljudi u EU-u nije zaposleno, u sustavu obrazovanja ili obuke. To čini 12,9 % svih mladih Europljana u dobi između 15 i 24 godine. Program Jamstvo za mlade omogućuje mladim ljudima kontakt s tržištem rada i doprinosi njihovoj dugoročnoj sigurnosti zapošljavanja. Države članice EU-a obvezale su se kreirati Jamstva za mlade kako bi - u skladu s potrebama pojedinaca - mladim ljudima osigurale kvalitetnu ponudu poslova, prakse, pripravništva ili nastavka obrazovanja unutar četiri mjeseca od gubitka prethodnog zaposlenja ili završetka školovanja.

Nacionalni programi Jamstva za mlade

Države EU-a kreiraju nacionalne programe za Jamstva za mlade.

Da bi se razvio i pokrenuo program Jamstvo za mlade, potrebna je snažna suradnja među ključnim dionicima: javnim tijelima, zavodima za zapošljavanje, pružateljima usluga profesionalnog usmjeravanja, ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje, službama za potporu mladima, poduzećima, poslodavcima, sindikatima itd.

Za to su ključni rana intervencija i djelovanje. U mnogim su slučajevima potrebne reforme poput poboljšanja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Europska komisija pomaže svakoj državi da razvije svoj plan i što prije uspostavi program Jamstvo za mlade. Komisija također olakšava razmjenu najbolje prakse među vladama.

„Kvalitetna ponuda”

Ako je ponuda kvalitetna, osoba koja ima koristi od nje morala bi ostvariti održive kontakte s tržištem rada, tj. ne vratiti se u stanje nezaposlenosti ili neaktivnosti nakon toga.

„Kvalitetna ponuda” konkretno podrazumijeva: personalizirano usmjeravanje i razvoj individualiziranog akcijskog plana koji će rezultirati ponudom koja odgovara pojedincu (zapošljavanje, nastavak obrazovanja, praksu ili pripravništvo).

Polazište

Program Jamstvo za mlade namijenjen je svim mladim ljudima bez obzira na to jesu li prijavljeni na zavod za zapošljavanje ili ne.

Polazište za ponudu programa Jamstvo za mlade mladoj osobi trebala bi biti registracija na zavodu za zapošljavanje. Za one osobe koje nisu u sustavu zaposlenja, obrazovanja ili obuke (NEET), niti su registrirane na zavodu za zapošljavanje, države članice trebaju definirati polazište za ponudu programa Jamstvo za mlade unutar istog vremenskog okvira od četiri mjeseca.

Priča o uspjehu

Finska je razvila sveobuhvatan program Jamstvo za mlade. U procjeni Eurofounda za 2011. godinu, 83,5 % mladih u potrazi za poslom primilo je uspješnu ponudu u roku od 3 mjeseca od prijave na zavod za zapošljavanje. Zahvaljujući finskom programu, stvaranje ponuda prilagođenih pojedinačnim mladim osobama ubrzalo se te se zahvaljujući tome smanjila nezaposlenost.

Kako biste vidjeli slične nacionalne inicijative, pogledajte http://ec.europa.eu/social/youthguarantee.

REFERENCE

Akt

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Preporuka Vijeća

-

-

SL C 120, 26.4.2013.

Posljednje ažuriranje 13.01.2014

Top