EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Smanjenje ranog napuštanja školovanja

Smanjenje ranog napuštanja školovanja

SAŽETAK DOKUMENTA:

Zaključci Vijeća o smanjenju ranog napuštanja školovanja i promicanju uspjeha u školi

SAŽETAK

ČEMU SLUŽE OVI ZAKLJUČCI?

 • Preispituju uzroke i dalekosežne posljedice ranog napuštanja školovanja u EU-u i raspravljaju o mjerama za njegovo smanjenje, promicanjem uspjeha u školi za sve.

KLJUČNE TOČKE

U 2014., 11,1 % osoba u dobi od 18 do 24 godine (otprilike 4,4 milijuna) napustilo je obrazovanje i osposobljavanje, a da nisu završili srednjoškolski program (izvor: Eurostat, 2014.). Jedan od ciljeva strategije Europa 2020. bilo je smanjenje stope na manje od 10 %.

Iako je ostvaren napredak, previše učenika i dalje prijevremeno napušta obrazovanje, a velike razlike i dalje postoje između i unutar zemalja EU-a.

Izazovi

Rano napuštanje školovanja rezultat je niza osobnih, socijalnih, ekonomskih, kulturnih, obrazovnih, rodnih i obiteljskih čimbenika i povezano je s nepovoljnim položajem od ranog djetinjstva.

Skupine niskog socioekonomskog položaja najviše su pogođene, kao i djeca migrantskog podrijetla, djeca Roma te djeca s posebnim obrazovnim potrebama.

Kvaliteta obrazovanja može dovesti do toga da učenici prijevremeno napuštaju obrazovanje.

Problemi uključuju:

 • nepovoljno ozračje u školi, nasilje i zlostavljanje među vršnjacima;
 • okruženje u kojem učenici ne osjećaju da ih se poštuje ili cijeni;
 • neprimjerene metode poučavanja i kurikulumi;
 • nedovoljna potpora učenicima;
 • nedostatak profesionalnog usmjeravanja;
 • loši odnosi između učitelja i učenika.

Završetak srednjoškolskog obrazovanja ili strukovnog osposobljavanja ključno je za uspješan prijelaz iz obrazovanja na radno mjesto ili sljedeće razine obrazovanja i osposobljavanja. Pružanje mjera potpore za pomoć učenicima da dovrše svoje obrazovanje doprinosi prekidanju začaranog kruga prikraćenosti, siromaštva i nejednakosti.

Odgovor

Vijeće poziva na uključiv i usklađen odgovor, promicanjem tolerancije, poštovanja i jednakih mogućnosti, kao i društvene integracije, međukulturnog razumijevanja i osjećaja pripadnosti u školama.

Zemlje EU-a pozivaju se na provođenje preporuke Vijeća iz 2011. o smanjenju ranog napuštanja školovanja, posebno:

 • razvojem strategija za kvalitetu obrazovanja;
 • osiguravanjem sudjelovanja dionika iz svih sektora;
 • poboljšanjem podataka o učenicima, posebno onima izloženima riziku;
 • praćenjem napretka u obrazovanju za ranije prepoznavanje učenika izloženih riziku;
 • razumijevanjem razloga ranog napuštanja školovanja, uključujući slušanjem učenika;
 • razvojem učinkovitog usmjeravanja, potpore i daljnjih mjera;
 • utvrđivanjem škola koje mogu imati koristi od dodatne potpore;
 • reformiranjem obrazovnih sustava, prema potrebi;
 • osiguravanjem pristupa ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Suradnički pristup

Potiče se suradnički pristup, na primjer:

 • osiguravanjem kvalitete i planiranjem koje uključuje cjelokupnu školsku zajednicu;
 • partnerstvima između škola i šire zajednice;
 • suradnjom među školama i razmjenom dobre prakse;
 • izvrsnošću u vodstvu;
 • kulturom potpore između učenika, obitelji i osobljem;
 • potporom učenicima kod kojih postoji rizik, uključujući mentorstvo, savjetovanje i jezičnu pomoć;
 • izvannastavnim aktivnostima (npr. sport i zanimanje za kulturu).

Učitelji trebaju imati vještine, kompetencije i znanje o upravljanju razredom i raznolikošću (npr. prakse za osiguravanje uključivanje ljudi s različitim karakteristikama, pozadinama i kulturama), izgradnji odnosa, rješavanju sukoba, sprečavanju zlostavljanja među vršnjacima te čimbenicima rizika koji mogu dovesti do ranog napuštanja školovanja.

Mladima koji su prerano napustili obrazovanje potrebno je osigurati mogućnosti za povratak u redovno obrazovanje.

Zemlje EU-a isto tako trebaju:

DOKUMENT

Zaključci Vijeća o smanjenju ranog napuštanja školovanja i promicanju uspjeha u školi (SL C 417, 15.12.2015., str. 36.–40.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Rješavanje problema ranog napuštanja školovanja: Ključni doprinos strategiji Europa 2020. (COM(2011) 18 završna verzija od 31. siječnja 2011.)

Preporuka Vijeća od 28. lipnja 2011. o politikama za smanjenje ranog napuštanja školovanja (SL C 191, 1.7.2011., str. 1.–6.)

Posljednje ažuriranje 06.04.2016

Top