Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osiguranje sigurnih eksploziva za nevojnu primjenu

Osiguranje sigurnih eksploziva za nevojnu primjenu

Politika Europske unije (EU) o eksplozivima za civilnu upotrebu ima tri ključna cilja. To su: i) uspostaviti jedinstveno tržište EU-a za trgovanje eksplozivima za civilnu upotrebu; ii) uskladiti sigurnosne zahtjeve uz visoku razinu zaštite; iii) uspostaviti administrativni sustav za nadzor prijevoza eksploziva i streljiva.

DOKUMENT

Direktiva 2014/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu upotrebu na tržištu i nadzoru nad njima.

SAŽETAK

Politika Europske unije (EU) o eksplozivima za civilnu upotrebu ima tri ključna cilja. To su: i) uspostaviti jedinstveno tržište EU-a za trgovanje eksplozivima za civilnu upotrebu; ii) uskladiti sigurnosne zahtjeve uz visoku razinu zaštite; iii) uspostaviti administrativni sustav za nadzor prijevoza eksploziva i streljiva.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se utvrđuju pravila za stavljanje na tržište i nadzor eksploziva za civilnu upotrebu u EU-u. Ne primjenjuje se na:

 • eksplozive namijenjene za korištenje oružanim snagama ili policiji;
 • pirotehnička sredstva; ili
 • streljivo (uz određene iznimke).

KLJUČNE TOČKE

Ovom direktivom utvrđuju se odgovornosti proizvođača, uvoznika i distributera u odnosu na trgovinu komercijalnim eksplozivima:

 • Eksplozivi koji su na raspolaganju na tržištu EU-a moraju nositi oznaku sukladnosti CE kako bi pokazali da ispunjavaju sve bitne sigurnosne zahtjeve sukladno zakonima EU-a.
 • Kako bi dobio oznaku CE, proizvođač mora provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti, sastaviti detaljnu tehničku dokumentaciju za proizvode i osigurati njihovu sljedivost.
 • Uvoznici moraju provjeriti jesu li proizvođači pravilno proveli postupak ocjenjivanja sukladnosti te obavijestiti nacionalno tijelo imenovano za praćenje sigurnosti ako smatraju da eksploziv predstavlja rizik.
 • Sva potrebna dokumentacija mora se bilježiti i čuvati 10 godina.
 • Dokumentacija i sigurnosne informacije moraju biti napisani na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju.
 • Proizvođači i uvoznici moraju na eksplozivu navesti svoju poštansku adresu.
 • Distributeri moraju provjeriti nosi li eksploziv oznaku CE i jesu li uz njega priloženi potrebni dokumenti i upute napisani na jeziku koji krajnji korisnici u odredišnoj državi bez poteškoća razumiju. Ukoliko smatraju da eksploziv predstavlja rizik, o tome moraju obavijestiti nacionalno tijelo imenovano za praćenje sigurnosti.

Ovom se direktivom također:

 • utvrđuju zahtjevi za tijela koja provode ocjenjivanje sukladnosti, a koja moraju biti neovisna i nepristrana;
 • točno navode koraci koje nacionalna tijela za nadzor nad tržištem trebaju poduzeti kako bi identificirala nesukladne proizvode, spriječila uvoz opasnih proizvoda iz trećih zemalja te poduzela sve odgovarajuće korektivne mjere.

OTKAD DIREKTIVA STUPA NA SNAGU?

Ova direktiva primjenjivat će se od 20. travnja 2016. godine. Njome se od toga datuma zamjenjuje Direktiva 93/15/EEZ.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2014/28/EU

18.4.2014.

19.4.2016.

SL L 96, 29.3.2014., str. 1. - 44.

Posljednje ažuriranje 12.02.2015

Top