EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nezakonita trgovina divljom faunom i florom – Akcijski plan EU-a

Nezakonita trgovina divljom faunom i florom – Akcijski plan EU-a

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija Europske komisije (COM(2016) 87 završna verzija) – Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

 • Njome se utvrđuje plan za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (tj. nezakonito prikupljanje, prijevoz i distribucija životinja i njihovih izvedenica) na razini EU-a te na globalnoj razini.
 • Nastoji aktivirati sve diplomatske, trgovinske i razvojne kanale suradnje kako bi se zaustavile trenutačno najunosnije kriminalne aktivnosti diljem svijeta.

KLJUČNE TOČKE

Akcijskim planom obuhvaćene su 32 mjere koje EU treba provesti između 2016. i 2020., a koje će provoditi svaka od 28 zemalja EU-a (1). Usredotočuje se na tri ključna aspekta:

 • 1.

  Sprečavanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom te smanjenje ponude i potražnje nezakonitih proizvoda od divlje faune i flore. Primjerice:

  • Europska komisija treba izdati smjernice u cilju zaustavljanja izvoza drevnih predmeta od bjelokosti iz EU-a. Zemlje EU-a će, pak, izdavati samo potvrde za trgovinu unutar EU-a za drevne predmete od bjelokosti na temelju kriterija utvrđenih u smjernicama;
  • Komisija i Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku osigurat će da su upućivanja na nezakonitu trgovinu divljom faunom i florom uključena u politiku i alate EU-a za suzbijanje korupcije (posebno kao dio dijaloga s ključnim zemljama koje nisu članice EU-a, koje dobivaju proračunsku potporu).
 • 2.

  Bolja provedba postojećih propisa te učinkovitija borba protiv organiziranog kriminala u području divlje faune i flore. Primjerice:

  • Komisija, Europol i Eurojust nastojat će poboljšati suradnju među zemljama EU-a u slučajevima prekogranične nezakonite trgovine divljom faunom i florom;
  • Komisija, Visoka predstavnica i zemlje EU-a podržat će razvoj kapaciteta za provedbu zakona u ključnim matičnim i ciljnim zemljama, uključujući provedbu unutar zaštićenih područja.
 • 3.

  Jačanje suradnje između matičnih, odredišnih i tranzitnih zemalja. Primjerice:

  • Komisija i Visoka predstavnica nastojat će osigurati veću, učinkovitiju i strateški usmjereniju potporu zemljama u razvoju u suzbijanju nezakonite trgovine;
  • zajedno sa zemljama EU-a, Komisija i Visoka predstavnica poboljšat će dijalog s ključnim matičnim, tranzitnim i ciljnim zemljama, uključujući dijalog s lokalnim ruralnim zajednicama, civilnim društvom i privatnim sektorom.

POZADINA

Nezakonita trgovina divljom faunom i florom jedna je od najunosnijih kriminalnih aktivnosti diljem svijeta. Ima ozbiljne posljedice na bioraznolikost i negativan utjecaj na vladavinu prava zbog bliskih veza s korupcijom. Ima sve veću ulogu u financiranju militantnih i terorističkih skupina.

EU je odredišna, matična i tranzitna regija za nezakonitu trgovinu divljom faunom i florom. Prema svim ovim točkama ima ključnu ulogu u iskorjenjivanju ove nezakonite trgovine.

Za više informacija pogledajte odjeljak „Pristup EU-a u borbi protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom” na mrežnoj stranici Europske komisije.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (COM(2016) 87 završna verzija od 26.2.2016.)

VEZANI DOKUMENTI

Radni dokument službi Komisije: Analiza i dokaz u prilog akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom koji prati dokument Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (SWD(2016) 38 završna verzija od 26.2.2016.)

Jačanje suradnje s poslovnim sektorima u suzbijanju nezakonite trgovine divljom faunom i florom – Konačno izvješće. Izvješće za GU Europske komisije za okoliš, 13. studenoga 2015.

Posljednje ažuriranje 02.05.2016(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top