EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Budućnost ekološke poljoprivrede u EU-u

Budućnost ekološke poljoprivrede u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija (COM(2014) 179 final) – Plan djelovanja za budućnost ekološke proizvodnje u EU-u

KOJI JE CILJ OVOG PLANA DJELOVANJA?

 • Ovim planom djelovanja Europske komisije nastoji se podržati rast ekološke proizvodnje* u EU-u, u sektoru koji podliježe strogim pravilima.
 • Njime se istražuju načini rješavanja izazova u pogledu ponude i potražnje mobilizacijom stvaranja novih partnerstava, osobito u zemljama EU-a, s dionicima poput proizvođača, prerađivača, prodavača i potrošača.

KLJUČNE TOČKE

U sljedećem se sažetku razmatraju tri prioritetna područja plana djelovanja i navode primjeri za neke od njegovih 18 djelovanja.

Prvi prioritet: povećati konkurentnost ekoloških proizvođača u EU-u:

 • podizanjem svijesti o tome na koji je način moguće iskoristiti sredstva EU-a u svrhu pomoći ekološkim proizvođačima, na primjer Vodičem Europske komisije o mjerama potpore za ekološke proizvođače, te informacijama o znaku za ekološki uzgoj na deklaracijama na hrani;
 • korištenjem istraživanja i inovacija (poput programa Obzor 2020.) za povećanje dostupnosti ekoloških sirovina kao što su sjemenke, hrana za životinje i pasmine životinja prilagođene ekološkoj proizvodnji te širenjem rezultata što više tako da budu izravno dostupni poljoprivrednicima;
 • pružanjem više informacija o sektoru ekološke proizvodnje, kao i o tržištu i trgovini.

Drugi prioritet: povećati povjerenje potrošača u ekološku poljoprivredu i hranu:

 • poboljšanjem i nadziranjem sustava nacionalnih akreditacijskih tijela u zemljama EU-a (u okviru sustava akreditacije i nadzora tržišta), koja su zadužena za certificiranje ekološke proizvodnje;
 • uvođenjem elektroničkog sustava certificiranja za osiguranje sljedivosti ekoloških proizvoda koje se uvozi u EU;
 • pomaganjem u razvoju i provedbi mjera sprječavanja prijevara u ekološkoj proizvodnji.

Treći prioritet: ojačati vanjsku dimenziju ekološke proizvodnje EU-a:

 • suradnjom sa zemljama koje nisu članice EU-a u području razvoja zajedničkih ekoloških normi;
 • osiguravanjem poštenog tržišnog natjecanja među ekološkim proizvođačima i proizvodima iz EU-a i iz zemalja koje nisu članice EU-a te olakšavanjem pristupa ekoloških proizvoda iz EU-a tržištima zemalja koje nisu članice EU-a uz poštovanje regulatornog okvira;
 • osiguravanjem da potrošači imaju povjerenje u integritet sustava kontrole u zemljama koje nisu članice EU-a i u upotrebu oznake za ekološke proizvode i znaka EU-a.

POZADINA

Ovaj plan djelovanja, koji je donesen u 2014., nastavlja se na prvi plan djelovanja EU-a za sektor ekološke proizvodnje koji je pokrenut 2004. Usporedno s time Komisija je objavila prijedlog novog zakona EU-a o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda.

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJAM

Ekološka proizvodnja: sveobuhvatni sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane kojim je ujedinjena:

 • najbolja praksa zaštite okoliša;
 • visoka razina biološke raznolikosti;
 • očuvanje prirodnih resursa, primjena visokih standarda zaštite dobrobiti životinja; i
 • proizvodne metode koje su u skladu sa sklonošću određenih potrošača prema proizvodima proizvedenim uz primjenu prirodnih tvari i procesa.

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Plan djelovanja za budućnost ekološke proizvodnje u Europskoj uniji (COM(2014) 179 final od 24.3.2014.)

Posljednje ažuriranje 19.07.2016

Top