Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1305/2013 - potpora ruralnom razvoju

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Ova uredba:

 • utvrđuje način na koji Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) želi razviti poljoprivredni sektor za razdoblje 2014.-2020. da postane
  • geografski i okolišno uravnoteženiji i klimatski povoljniji
  • otporniji, konkurentniji te inovativniji;
 • utvrđuje pravila koja upravljaju potporom EU-a za ruralni razvoj, koji financira EPFRR;
 • objašnjava ciljeve EPFRR-a i kako on djeluje.

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

Cilj je EFPRR-a:

 • unaprijediti konkurentnosti poljoprivrede;
 • osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima i učinkovitu provedbu akcija protiv klimatskih promjena;
 • osigurati da ruralna područja diljem EU-a dobiju podršku za razvoj, koji uključuje stvaranje novih poslova i zaštitu postojećih.

Prioriteti

EU podržava mjeru kako bi se zadovoljilo 6 prioritetnih ciljeva:

 • 1.

  povećan prijenos znanja i inovacije;

 • 2.

  konkurentniji poljoprivredni sektor i šume kojima se upravlja na održiv način;

 • 3.

  bolja organizacija lanca opskrbe hranom, uključujući preradu, plasiranje na tržište i upravljanje rizikom;

 • 4.

  obnovljeni, očuvani i poboljšani ekosustavi;

 • 5.

  poboljšana učinkovitost resursa i jednostavan prelazak na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika;

 • 6.

  povećanje društvene uključenosti, suzbijeno siromaštvo i bolji gospodarski razvoji u ruralnim područjima.

Zemlje i regije EU-a također se mogu usredotočiti na pitanja od posebne važnosti za njihovo područje, poput

 • mladih poljoprivrednika,
 • malih poljoprivrednih gospodarstava,
 • planinskih područja,
 • žena u ruralnim područjima,
 • ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima te bioraznolikosti,
 • kratkih lanaca opskrbe (to jest, sekvence postupaka uključenih u proizvodnju i distribuciju poljoprivrednih proizvoda).

Proračun

 • Proračun EPFRR -a iznosi 95 milijardi EUR za 2015. Najmanje 30 % toga mora se iskoristiti za mjere zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena, dok je 5 % rezervirano za razvoj lokalnih strategija.
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/791 revidira raspodjelu proračuna za potporu programa ruralnog razvoja EU-a (Prilog I. Uredbe (EU) br. 1305/2013).

Provedba

Uredbom se zahtijeva konzistentnost politike za ruralni razvoj s ostalim politikama u ovom području. Propisi na razini EU-a i sporazumi među zemljama EU-a osiguravaju učinkovitu primjenu financiranja EU-a, svodeći na minimum preklapanja i nedosljednosti.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

POZADINA

EPFRR je jedan od dva fonda koja pružaju novac za provedbu zajedničke poljoprivredne politike. Podržava ciljeve strategije Europa 2020. promicanjem ruralnog razvoja diljem EU-a, uz druge inicijative u ovom području kojima se osigurava učinkovito iskorištavanje novca EU-a.

Više informacija potražite na:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.-548.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.- 469.)

Vidi pročišćenu verziju

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31.7.2014., str. 1.-17.)

Vidi pročišćenu verziju

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18.-68.)

Vidi pročišćenu verziju

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.-124.)

Vidi pročišćenu verziju

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/791 od 27. travnja 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (SL L 127, 22.5.2015., str. 1.-4.)

Posljednje ažuriranje 31.08.2016

Top