EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravila za izravna plaćanja EU-a poljoprivrednicima

Pravila za izravna plaćanja EU-a poljoprivrednicima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1307/2013 – pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u okviru zajedničke poljoprivredne politike EU-a

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se uspostavljaju pravila za izravna plaćanja potpore poljoprivrednicima u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU-a. Ta se plaćanja obavljaju pod uvjetom da poljoprivrednici zadovoljavaju stroga pravila o zdravlju i dobrobiti ljudi i životinja, zdravlju biljaka i okolišu – poznata kao višestruka sukladnost.

Uredbom se izvan snage stavlja Uredba (EZ) br. 73/2009 koja je sadržavala prethodna pravila kojima su bila uređena izravna plaćanja poljoprivrednicima i koja su izmijenjena nakon reforme ZPP-a 2013. Također, izvan snage stavlja Uredbu (EZ) br. 637/2008 koja se odnosi na sektor pamuka.

U prosincu 2017. EU je donio Uredbu (EU) 2017/2393 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1307/2013 i ostalog zakonodavstva u vezi sa ZPP-om (Uredbe (EU) br. 1305/2013 o uspostavi Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, (EU) br. 1306/2013 o pravilima financiranja, upravljanja i nadzora poljoprivredne politike EU-a, (EU) br. 1308/2013 o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o upravljanju rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja.

KLJUČNE TOČKE

Izravna plaćanja poljoprivrednicima isplaćuju se kroz programe potpore u svakoj zemlji EU-a.

Zemlje EU-a sada moraju dodijeliti dio svojih sredstava ZPP-a obveznim programima potpore:

 • standardna plaćanja po hektaru – za pošteniju raspodjelu potpore, sve zemlje morale su od 2015. prijeći na jedinstveno plaćanje po hektaru („program osnovnih plaćanja”);
 • plaćanja za ekologizaciju po hektaru – dodjeljivat će se poljoprivrednicima za upotrebu praksi pogodnih za klimu i okoliš (dodjela 30 % nacionalnih sredstava);
 • plaćanja po hektaru za mlade poljoprivrednike – za poljoprivrednike koji nisu stariji od 40 i koji prvi put uspostavljaju poljoprivredno gospodarstvo kao upravitelji toga poljoprivrednoga gospodarstva; do pet godina prije podnošenja zahtjeva za podršku; ovo je plaćanje dostupno do pet godina.

Također, postoje neki dodatni programi potpore. Zemlje EU-a mogu odlučiti:

 • podržati manja poljoprivredna gospodarstva plaćanjem većeg iznosa za prve hektare („preraspodjela plaćanja”);
 • dodijeliti dodatna plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima;
 • dodijeliti ograničene iznose proizvodno vezanih potpora („vezana potpora” – plaćanja vezana uz specifične usjeve ili tipove stoke) kao pomoć poljoprivrednim sektorima u svojoj zemlji koji su u poteškoćama;
 • ponuditi pojednostavnjeni program za male poljoprivrednike – godišnje plaćanje do 1 250 EUR;

Dana 1. siječnja 2018. na snagu su stupila nova pravila sadržana u Uredbi (EU) 2017/2393, koja uključujuću sljedeće:

 • izravnu potporu mogu dobiti samo aktivni poljoprivrednici (tj. oni čija poljoprivredna aktivnost nije nevažna). No, u nekim zemljama EU-a administracija je postala previše opterećujuća. Konkretno, podnositelji zahtjeva koji upravljaju zračnim lukama, željezničkim uslugama, vodovodima, uslugama upravljanja nekretninama i stalnim sportskim i rekreacijskim terenima smatrali su se neaktivnima osim ako nisu dokazali drukčije. Njezina primjena sada je postala dobrovoljna za zemlje EU-a;
 • pojednostavnjeni su neki aspekti pravila koja se primjenjuju na plaćanja za ekologizaciju, posebno za zahtjeve za raznolikost usjeva;
 • proširenje definicije trajnog travnjaka
  • zemlje EU-a mogu odlučiti uključiti određena grmlja ili stabla koja proizvode hranu za životinje na trajnom travnjaku gdje prevladavaju trave i drugo zeljasto krmno bilje, na cijelom ili dijelu svojeg teritorija;
  • kao kriterij za klasifikaciju trajnog travnjaka u obzir se može uzeti zemljište koje nije obrađivano ili upotrebljavano za izmjenu nasada pet ili više godina;
 • mladi poljoprivrednici sada imaju jednostavniji pristup plaćanjima tijekom svih pet godina;
 • razjašnjene su odgovornosti zemalja EU-a u pogledu ograničenja proizvodno vezane potpore;
 • vrste područja od ekološkog interesa (ekološki važne površine) proširuju se na područja na kojima se uzgajaju biljne sorte kao što su Miscanthus i Silphium perfoliatum kao i na zemljište ostavljeno na ugaru za biljke koje su korisne za oprašivače.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba (EU) br. 1307/2013 primjenjuje se od 1. siječnja 2015. Pravila uvedena Uredbom (EU) 2017/2393 primjenjuju se od 1. siječnja 2018.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.–670.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1307/2013 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.–548.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013, str. 549.–607.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.–854.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i Uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014. (SL L 347, 20.12.2013., str. 865.–883.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 15.06.2018

Top