EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agenda EU-a za bolju regulativu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija COM(2015) 215 final – Agenda EU-a za bolju regulativu

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

Ovom komunikacijom uspostavlja se paket reformi za poboljšanje prava i donošenja politika EU-a kako bi se osiguralo da se zakoni i politike temelje na čvrstim dokazima, da su dobro osmišljeni te da donose opipljivu i održivu korist građanima EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Paket se nadovezuje na postojeće postupke i procese za poboljšanje prava i donošenja politika EU-a, uključujući procjene učinka, evaluacije, javna savjetovanja i program za prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT).

Točnije, paketom se predviđa:

  • veća otvorenost i transparentnost putem opsežnijeg javnog savjetovanja i boljih objašnjenja predloženih zakona i politika;
  • detaljniji nadzor postojećih zakona i politika, primjerice uspostavljanjem novog, osnaženog Odbora za regulatorni nadzor za procjenu kvalitete procjenjivanja učinka i provjeru evaluacije postojećih zakona;
  • prijedlog novog međuinstitucijskog sporazuma među Parlamentom, Vijećem i Europskom komisijom, čiji će cilj biti osigurati da sve strane bolje izrađuju zakonodavstvo, primjerice, davanjem prioriteta inicijativama kojima se unaprjeđuju postojeći zakoni i provedbom procjene učinka za sve znatne izmjene Parlamenta ili Vijeća u zakonodavstvu koje predloži Komisija;
  • bolja evaluacija postojećeg zakonodavstva, posebice kroz ojačani program REFIT. REFIT-om EU procjenjuje postojeće zakonodavstvo EU-a kako bi ga učinio učinkovitijim i djelotvornijim, a da se ciljevi politika ne dovode u pitanje. REFIT će postati ciljaniji, usmjerivanjem na najveće izvore neučinkovitosti i nepotrebna opterećenja, bolje ugrađen u proces donošenja odluka Komisije te će također, kad god je to moguće, kvantificirati troškove i koristi;
  • osmišljavanje Platforme za REFIT za savjetovanje Komisije pri utvrđivanju inicijativa kako zakon EU-a učiniti učinkovitijim i djelotvornijim;
  • nove mjere za smanjenje opterećenja u područjima kao što su javna nabava, primjerice uvođenjem standardnog obrasca za mala i srednja poduzeća umjesto trenutačne složene dokumentacije za nabavu;
  • bolja provedba prava EU-a poboljšanjem suradnje sa zemljama EU-a na načinima za usklađivanje s pravom EU-a.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Bolja regulativa za bolje rezultate – Agenda EU-a” (COM(2015) 215 završna verzija od 19.5.2015.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Dovršetak Agende za bolju regulativu: boljim rješenjima do boljih rezultata (COM(2017) 651 final, 24.10.2017.)

Radni dokument službi Komisije – Pregled napora Unije za pojednostavljenje i smanjenje regulatornih opterećenja u prilog dokumentu Komunikacija Dovršetak Agende za bolju regulativu: boljim rješenjima do boljih rezultata (SWD(2017) 675 final, 24.10.2017.)

Posljednje ažuriranje 28.09.2015

Top