EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sustav pomorskih informacija i razmjene EU-a

Sustav pomorskih informacija i razmjene EU-a

Ovim zakonom Europske unije (EU) uspostavlja se sustav nadzora plovidbe .i razmjene informacija Time se nastoje poboljšati sigurnost pomorskog prometa, zaštita u lukama i pomorskom prometu, zaštita okoliša i pripravnost na onečišćenja. Njime se također omogućuje razmjena i dijeljenje dodatnih informacija kojima se olakšava učinkovitost plovidbe i pomorskog prijevoza.

DOKUMENT

Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. kojim se uspostavlja sustav Zajednice za praćenje i informiranje o brodskom prometu i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 93/75/EEZ.

SAŽETAK

Ovim zakonom Europske unije (EU) uspostavlja se sustav nadzora plovidbe .i razmjene informacija Time se nastoje poboljšati sigurnost pomorskog prometa, zaštita u lukama i pomorskom prometu, zaštita okoliša i pripravnost na onečišćenja. Njime se također omogućuje razmjena i dijeljenje dodatnih informacija kojima se olakšava učinkovitost plovidbe i pomorskog prijevoza.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se uspostavlja sustav nadzora voda i obala EU-a - pomorski nadzor i situacijska osviještenost (položaj brodova) - čime se države EU-a podupiru u njihovim operativnim zadacima.

U svrhu unaprjeđivanja situacijske osviještenosti u pomorskoj domeni i u svrhu pružanja posebno prilagođenih rješenja tijelima, zakon je izmijenjen i dopunjen Direktivom Komisije 2014/100/EU. Time se omogućuje integriranje informacija koje se prikupljaju i razmjenjuju kroz sustav za razmjenu pomorskih informacija EU-a (SafeSeaNet (SSN)) s podacima iz drugih sustava nadzora i praćenja EU-a, poput sustava CleanSeaNet, i iz vanjskih sustava (primjerice, automatski satelitski sustav za utvrđivanje identiteta (AIS)).

Njome se uspostavljaju nadležnosti država EU-a, pomorskih tijela, brodari, prijevoznici i zapovjednici brodova.

KLJUČNE TOČKE

Obuhvaćeni su svi brodovi od bruto 300 tona i više, bilo da prenose opasne tvari ili ne, izuzev:

ratnih brodova;

ribarskih brodova, tradicionalnih brodova i plovila za razonodu duljine manje od 45 metara;

bunkere manje od 1 000 tona.

Zahtjevi za brodske operatore putu za luke EU-a

Moraju prijaviti određene informacije (identifikaciju broda, ukupan broj osoba na brodu, luku odredišta, procijenjeno vrijeme dolaska, itd.) pomorskom national single window sustavu (od 1. lipnja 2015.).

Oprema i instalacije

Brodovi koji ulaze u luke država EU-a moraju biti opremljeni kako slijedi:

automatskim sustavom za identifikaciju; te

sustavom za bilježenje podataka o plovidbi (VDR) („crna kutija”) koji olakšava istrage nakon nesreća.

Države EU-a i Europske ekonomske zajednice (EEZ) moraju imati AIS prijamnike i moraju povezati national single window sustav/nacionalni SSN sa središnjim SSN sustavom.

Opasne ili onečišćujuće tvari na brodovima

prije prijema takvih tvari na brod, brodari ih moraju prijaviti operatoru;

operator, agent ili zapovjednik broda moraju također prijaviti opće informacije, poput identifikacije broda i informacija koje pruža brodar, nadležnom tijelu.

Nadzor opasnih brodova i intervencija u slučaju nezgoda i nesreća

Tijela moraju obavijestiti zainteresirane države EU-a ako su obaviještena o brodovima koji:

su ranije sudjelovali u nezgodama ili nesrećama na moru;

nisu zadovoljiti zahtjeve vezano uz prijavljivanje i izvješćivanje;

namjerno ispuštaju onečišćivače; ili

kojima je odbijen pristup lukama.

Zapovjednik broda mora odmah dostaviti izvješće:

o svakoj nezgodi ili nesreći koja ugrožava sigurnost broda;

svakoj nezgodi ili nesreći koja ugrožava sigurnost pomorskog prijevoza;

svakoj situaciji koja bi mogla dovesti to onečišćenja voda ili obale države EU-a;

o svakoj mrlji od onečišćujućih materijala i spremnicima ili paketima koji su uočeni kako plutaju morem.

Mjesta zakloništa

Sve države EU-a/EEZ-a moraju izraditi planove za zbrinjavanje brodova kojima je potrebna pomoć na mjestima zakloništa. One se moraju i redovno sastajati kako bi razmijenile iskustva i poduzele zajedničke mjere za poboljšanje.

Usklađenost

Države EU-a moraju provjeravati rad svojih informacijskih sustava i uvesti sustav financijskih sankcija u svrhu odvraćanja od neusklađenosti sa zahtjevima direktive.

Upravljanje

Sustav su razvile i njime upravljaju Europska komisija i države EU-a/EEZ-a. Europska agencija za pomorsku sigurnost nadležna je za njegovo tehničko djelovanje.

POZADINA

Ova direktiva sastavni je dio politike za pomorsku sigurnost EU-a. Pored svoje uloge u održavanju sigurnosti, zaštite i održivosti, sustav i platforma ključni su za stvaranje jedinstvenog europskog pomorskog područja bez prepreka - europskog prostora za pomorski promet.

Dodatne informacije dostupne su na:

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za provedbu u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2002/59/EZ

5.8.2002.

5.2.2004.

SL L 208, 5.8.2002, str. 10.-27.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2009/17/EZ

31.5.2009.

31.11.2010.

SL L 131, 28.5.2009, str. 101.-113.

Direktiva Komisije 2011/15/EZ

16.3.2011.

16.3.2012.

SL L 49, 24.2.2011, str. 33.-36.

Direktiva Komisije 2014/100/EZ

18.11.2014.

18.11.2015.

SL L 308, 29.10.2014, str. 82.-87.

23.04.2015

Top