EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Standardi EU-a za prirodne mineralne vode

Standardi EU-a za prirodne mineralne vode

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/54/EZ – iskorištavanje i stavljanje na tržište prirodnih mineralnih voda

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Usklađuje uvjete u kojima se prirodne mineralne vode mogu prodavati u EU-u i osigurava da su one sigurne za ljudsku potrošnju.

KLJUČNE TOČKE

 • Nacionalna tijela moraju osigurati da voda zadovoljava zakonodavstvo EU-a prije no što joj dodijeli status mineralne vode. Svaka zemlja EU-a obavješćuje Europsku komisiju o dodjeli ili povlačenju tog priznanja.
 • Prirodna mineralna voda uvezena u EU mora biti potvrđena i zadovoljavati iste kriterije poput one domaćih konkurenata.
 • Prirodna mineralna voda ne smije biti podvrgnuta nikakvoj obradi osim, primjerice, odvajanju njezinih nestabilnih elemenata, kao što su spojevi željeza i sumpora.
 • Prirodne mineralne vode na izvoru i u prodaji ne smiju sadržavati parazite, razne koliforme (vrste bakterija) i druge sastojke koji su opasni za ljudsko zdravlje.
 • Ambalaža prirodnih mineralnih voda mora biti pravilno zatvorena kako bi se spriječila svaka mogućnost onečišćenja.
 • Prirodne mineralne vode mogu se prodavati, prema potrebi, u skladu sa sljedećim definicijama:
  • prirodna mineralna voda;
  • gazirana* prirodna mineralna voda;
  • prirodno gazirana* prirodna mineralna voda;
  • prirodna mineralna voda s povećanom količinom ugljikovog dioksida iz izvora.
 • Deklaracije moraju također navoditi sljedeće podatke:
  • podatke o analitičkom sastavu vode;
  • naziv izvora i mjesto iskorištavanja izvora;
  • informacije o bilo kojim postupcima obrade vode.
 • Nezakonito je stavljati na tržište prirodnu mineralnu vodu iz istog izvora s različitim trgovačkim nazivima.
 • Nezakonito je korištenje tvrdnji kojima se vodi pripisuju svojstva koja ne posjeduje.
 • Izraz „izvorska voda” može se koristiti samo za vodu koja je namijenjena za ljudsku potrošnju u svom prirodnom stanju, puni se na izvoru i zadovoljava zdravstvene uvjete i uvjete za označivanje zakonodavstva.
 • Nacionalno tijelo koje smatra da prirodna mineralna voda može predstavljati opasnost za ljudsko zdravlje može ograničiti ili zabraniti njezinu prodaju. Ono obavještava ostale zemlje EU-a i Komisiju.
 • Zakonodavstvo se ne primjenjuje na vode koje se smatraju lijekovima ili na prirodne mineralne vode koje se koriste u ljekovite svrhe u termalnim i hidrotermalnim toplicama.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 16. srpnja 2009.

POZADINA

Za više informacija, vidjeti „Prirodne mineralne vode i izvorska voda” na internetskoj stranici Europske komisije.

KLJUČNI POJMOVI

* gazirana prirodna mineralna voda: voda kojoj je dodan ugljikov dioksid (CO2) koji nije podrijetlom iz vodonosnika iz kojeg potječe voda.

* prirodno gazirana prirodna mineralna voda: voda u kojoj je nakon dekantiranja, ako se provodi, i punjenja u ambalažu sadržaj CO2 podrijetlom iz izvora jednak onom na izvoru. Pri tome se uzima u obzir, prema potrebi, ponovno dodavanje količine CO2 iz istog vodonosnika koja odgovara količini oslobođenoj tijekom navedenih postupaka.

DOKUMENT

Direktiva 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (preinačena) (SL L 164, 26.6.2009., str. 45.-58.)

Posljednje ažuriranje 12.04.2016

Top