EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zakonodavni postupci

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Članak 289. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

ČEMU SLUŽI ČLANAK 289. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE?

Njime se preinačuje prethodni postupak donošenja odluka EU-a i time ojačava njegovu sposobnost odlučivanja i djelovanja.

KLJUČNE TOČKE

Članak 289. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) odnosi se na dvije vrste zakonodavnog postupka, odnosno:

Redovni zakonodavni postupak

  • U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament suzakonodavac je s Vijećem. Izvorno uveden u okviru Ugovora iz Maastrichta, kada se nazivao postupkom suodlučivanja, ovaj je postupak danas najraširenija metoda donošenja odluka EU-a. U okviru UFEU-a ime mu je promijenjeno i prošireno kako bi obuhvatilo sva područja politike, primjerice:
  • Procedura redovnog zakonodavnog postupka detaljno je opisana u članku 294. UFEU-a. Parlament i Vijeće ravnopravno donose zakone. Ta dva tijela donose zakonodavne akte pri prvom ili drugom čitanju. Ako nakon drugog čitanja oba tijela još uvijek ne postignu sporazum, saziva se Odbor za usklađivanje.
  • U redovnom zakonodavnom postupku, odluke se donose kvalificiranom većinom, odnosno sustavom kojim se osigurava:
    • da je odluka donesena na temelju glasova većine država EU-a (u većini slučajeva 55 %, u nekima 72 %) i
    • da one predstavljaju najmanje 65 % stanovništva EU-a.
  • U UFEU-u se uvode i „klauzule pasarela”. Klauzule pasarela omogućuju uporabu redovnog zakonodavnog postupka u drugim područjima koja su uobičajeno izvan njegova područja primjene u određenim uvjetima.

Posebni zakonodavni postupci

Posebni zakonodavni postupci, kao što im ime govori, iznimka su redovnom zakonodavnom postupku. Oni se upotrebljavaju u nekim osjetljivijim područjima politike. Za razliku od redovnog zakonodavnog postupka, u UFEU-u ne postoji precizan opis posebnih zakonodavnih postupaka. Njihova se pravila stoga utvrđuju za svaki pojedini slučaj na temelju članaka Ugovora kojima se određuju uvjeti za njihovu primjenu.

U posebnim zakonodavnim postupcima, Vijeće je, zapravo, jedini zakonodavac. Parlament je samo povezan s postupkom. Njegova je uloga ograničena na savjetovanje (primjerice u smislu članka 89. UFEU-a u pogledu prekograničnih policijskih aktivnosti) ili suglasnost (primjerice u smislu članka 86. UFEU-a u pogledu Ureda europskog javnog tužitelja), ovisno o slučaju.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti: Institucionalne i financijske odredbe — Glava I.: Odredbe o institucijama — Poglavlje 2.: Pravni akti Unije, postupci donošenja i druge odredbe — Odjeljak 1.: Pravni akti Unije (Članak 289.) (SL C 202, 7.6.2016., str. 172.)

Posljednje ažuriranje 11.10.2017

Top