EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Korištenje aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz mineralnih voda

Korištenje aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz mineralnih voda

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 115/2010 — korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz mineralnih voda

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Utvrđuje pravila za uporabu aktivnog aluminijevog oksida* za uklanjanje fluorida* iz mineralnih i izvorskih voda, radi usklađivanja s direktivama EU-a o kvaliteti vode za piće.

KLJUČNE TOČKE

Korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda dopušteno je uz sljedeće uvjete:

 • Ispuštanje rezidua u vodu kao posljedica postupka treba biti što je tehnički moguće manje i ne smije predstavljati opasnost za javno zdravlje.
 • O provođenju postupka nadležna tijela moraju biti obaviještena najmanje tri mjeseca unaprijed, uz dostavu dokumentacije i podataka koji dokazuju njegovu sukladnost s uredbom.
 • Kemikalije korištene u postupku moraju zadovoljiti standarde primjenjive na obradu vode za piće.
 • Aktivni aluminijev oksid mora zadovoljiti europske standarde kako bi se osiguralo da se u vodu ne ispušta višak rezidua.
 • Prije uporabe aktivni aluminijev oksid mora se obraditi kako bi se uklonile rezidue i sitne čestice.
 • Filtere je potrebno isprati kao zadnji korak kako bi se osiguralo da nemaju utjecaj na mineralni sastav obrađene vode.
 • Aktivni aluminijev oksid mora se regenerirati u odgovarajućim razdobljima kako bi se obnovila njegova učinkovitost.
 • Subjekt mora pratiti postupke kako bi osigurao održavanje bitnih karakteristika vode.
 • Korištenje postupka uklanjanja fluorida treba biti naznačeno na deklaraciji obrađene vode, pokraj sastava, u obliku: „voda podvrgnuta odobrenoj adsorpcijskoj tehnici.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 2. ožujka 2010.

POZADINA

 • Direktivom 2009/54/EZ utvrđuju se pravila EU-a o dopuštenim metodama obrade prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda. Ovlašćuje Europsku komisiju da uspostavi uvjete za uporabu postupaka nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane.
 • Direktivom Komisije 2003/40/EZ utvrđuju se dopuštene količine fluorida u prirodnoj mineralnoj vodi. Dopuštena količina fluorida u izvorskoj vodi utvrđena je Direktivom Vijeća 98/83/EZ.
 • Kemijski proces podliježe dobroj proizvođačkoj praksi i načelima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane.
 • Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Aktivni aluminijev oksid: vrlo porozan oblik aluminijeva oksida s velikom površinom. Može se koristiti kao filter za uklanjanje fluorida iz vode za piće.
Fluorid: element koji se prirodno pojavljuje u vodi. Koncentracije se znatno razlikuju od jedne zemlje EU-a do druge.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 37, 10.2.2010., str. 13.–15.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (preinačena) (SL L 164, 26.6.2009., str. 45.–58.)

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 852/2004 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva Komisije 2003/40/EZ od 16. svibnja 2003. o određivanju popisa, dopuštenih količina i zahtjeva za deklariranje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjeta za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 126, 22.5.2003., str. 34.–39.)

Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998., str. 32.–54.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 28.09.2017

Top